Poort die gesloten is met hangslot
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) is de algemene term voor alle maatregelen binnen een voorziening die de vrijheid van een bewoner / cliënt beperken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​​Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)?

Het gaat om de beperking van bewegingsvrijheid door het gebruik van fixatiemateriaal (bv. pols- en enkelbanden, lichaam​​svestjes, handschoenen, riemen…) of door isolatie (time out, afzondering, separatieruimte…). Het beperken van bewegingsvrijheid kan ook in andere vormen voorkomen, zoals het op de rem zetten van de rolstoel bv. of het gebruik van domotica. Verder zou het toedienen van bepaalde medicaties die het gedrag van de cliënt beïnvloeden, ook als vrijheidsbeperkend beschouwd kunnen worden.

Wat er nu precies onder vrijheidsbeperkende maatregelen valt, is niet altijd even eenduidig te definiëren. In een ruimere benadering vallen daar ook alle andere maatregelen onder die de persoonlijke (keuze)vrijheid van de cliënt kunnen beperken.

Aanleidingen voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen

In veel gevallen zijn veiligheidsoverwegingen voor de cliënt zelf en / of andere cliënten en het personeel de aanleiding om tot deze maatregelen over te gaan: zelfverwonding of verwonding van anderen. Ook het onderdrukken van storend gedrag - zoals zoek- en wegloopgedrag, motorische onrust, agressie - kan een aanleiding zijn voor de toepassing van deze maatregelen.

Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Hoe bewust gaan we om met vrijheidsbeperkende middelen? Kunnen we überhaupt anders omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen? Kunnen we het gebruik van fixatiemiddelen in de werking verminderen? Hoe kunnen wij met het oog op de kwaliteit van het leven van de bewoners, anders en bewuster omgaan met deze maatregelen? Hoe kan dit tevens leiden tot een vermindering van de toepassing van deze maatregelen?

Op deze pagina wordt informatie verzameld rond het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM). Onder "omgaan met" verstaan we o.a.:

  • het gebruik van VBM

  • het beperken en afbouwen van het gebruik van VBM

  • het bewustzijn van het gebruik van VBM

  • het bewustzijn van wat het gebruik van VBM met jou als hulpverlener doet

Ali Kazem Zadeh
Ali Kazem Zadeh
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's