Cover Toegankelijke hulpverlening online
Toegankelijke hulpverlening online
Online hulpverlening op touw zetten doe je niet zomaar. Het vraagt om visie, keuzes en investering van mensen en middelen.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Online hulpverlening
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Met dit dossier richten we ons naar overheden, directies, stafmedewerkers en hulpverleners van CAW’s. Daarnaast kan dit dossier een bron van inspiratie zijn voor organisaties die hun diensten online willen aanbieden. We vertrekken vanuit een visie op online hulpverlening zoals die door de jaren heen vanuit de praktijk van het algemeen welzijnswerk is gegroeid.

Na een korte situering van het onderwerp gaan we dieper in op wat ‘onlinehulpverlening’ inhoudt. We lichten de kenmerken van onlinecommunicatie toe en beschrijven het gebruik en de mogelijkheden van online media in de hulpverlening. We staan stil bij de voorwaarden om deze media op een kwalitatieve manier te integreren in de werking en we gaan dieper in op deontologische vragen die rijzen wanneer we over onlinehulpverlening spreken. Tot slot kijken we zowel naar het heden als naar de toekomst en formuleren we een aantal nieuwe vragen en uitdagingen.

Auteur(s)

Sandra Beelen, Katrien Van den Meerschaute

Uitgeverij

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Jaar

2010

Thema's

Alle thema's