Eerstelijnshulp aan tieners
Op zoek naar werkwijzen om meer en beter aan te sluiten bij hulpvragen van 12-15 jarigen.
Visie- en adviesnota
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Integrale Jeugdhulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​In deze visie- en adviesnota focussen we op de leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar en we gaan ervan uit dat het bereiken en helpen van deze 'tieners' een andere aanpak vraagt dan de eerstelijnshulp aan jongvolwassenen (16-25 jaar). Deze verschillende focus is belangrijk omdat de leeftijdsfasen in de ontwikkeling tijdens de kinder- en jeugdjaren elkaar snel opvolgen. De leefwereld van een 20-jarige verschilt grondig van de leefwereld van een 13-jarige. Zij hebben andere vragen, ze leven in een verschillende context en ze hebben andere manieren om hulp te vragen wanneer ze met problemen kampen.

Auteur(s)

Ludo Serrien

Uitgeverij

SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Jaar

maart 2018
 

Thema's

Alle thema's