Thuisloze beladen met plastieken zakjes
Thuisloosheid
“Dak- en thuislozen zijn mensen die door financieel-economische, sociale en/of psychologische oorzaken en omstandigheden niet in staat zijn een dak of thuis te verwerven of te behouden."
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Herstelgericht werken; Outreachend werken; Sociaal netwerk versterken
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Thuisloosheid is meer dan een woonprobleem

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Wonen, een thuis hebben, betekent ook geborgenheid, veiligheid, privacy, identiteit, verankering, sociale netwerken, familie, omgeving, buurt… en gezond leven. Een plek om te koken, te eten, zich te verzorgen, te slapen, uit te zieken wanneer dat nodig is. Thuisloosheid is dus meer dan een woonprobleem.

Wat maakt dat mensen thuisloos worden of blijven?

Bij thuisloosheid gaat het om een combinatie van verschillende problemen: de al dan niet tijdelijke afwezigheid van een leefbare woonst of onderdak; een psychosociale en relationele problematiek die leidt tot ontankering; en, een vaak schrijnend gebrek aan materiële middelen om te voorzien in zijn levensonderhoud door het gebrek aan werk, het verlies van recht op sociale zekerheid en zelfs op een menswaardig inkomen.

Een definitie

Samengevat kan dit in volgende definitie worden gegoten:
“Dak- en thuislozen zijn mensen die door financieel-economische, sociale en/of psychologische oorzaken en omstandigheden niet in staat zijn een dak of thuis te verwerven of te behouden.”

Thuisloosheid in types

De Europese koepelorganisatie van de thuislozenzorg, FEANTSA, ontwierp een aantal jaren geleden de ETHOS typologie, een Europese typologie van thuisloosheid. Deze wordt momenteel in de meeste Europese landen gehanteerd. Ze hanteert vier grote categorieën: dakloosheid, thuisloosheid, instabiele huisvesting en ontoereikende huisvesting.

handen houden kartonnen huisje vast

Peter Brepoels
Peter Brepoels
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws