Thuis in de stad - Thuislozenzorg op maat en in vertrouwen

Organisator

vzw Beschut en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Datum

30/03/2017

Locatie

GC De Markten, Spiegelzaal
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Prijs

15 euro (publicatie inbegrepen)

Inschrijving

Korte samenvatting

vzw Beschut en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) heten u van harte welkom op de voorstelling van de publicatie


Thuis in de stad. Thuislozenzorg op maat en in vertrouwen

 

Waar en wanneer?

Donderdag 30 maart 2017, 10 tot 13u
GC De Markten, Spiegelzaal
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Vzw Beschut

Opkomen voor de belangen van thuislozen, voorzien in een passende opvang en begeleiding, en actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leven, dat zijn de doelstellingen van vzw Beschut. Deze organisatie bouwt verder op het werk van organisaties in de Brusselse thuislozenzorg waarvan ze de directe erfgenaam is: de onthaalhuizen Albatros en Open Deur/Porte Ouverte, de voorziening voor beschut wonen De Schutting, zorgboerderij Kodiel, en andere Brusselse organisaties die, op maat van thuislozen, werken aan vertrouwen en verbinding.

 

"De verhalen van Grote Veranderingen zijn aan ons niet besteed. Hier schrijven we Trage Verhalen van kleine verworvenheden, stappen naar stabiliteit, naar vertrouwen."

(Jo Geysen, bestuurslid van vzw Beschut)
 

Thuis in de stad

Vandaag staat welzijnswerk op een kruispunt: welke ruimte krijgt thuislozenzorg vandaag in de stad?

In deze publicatie kijkt vzw Beschut achterom: hoe is de thuislozenzorg in Brussel gegroeid en wat maakt de aanpak van deze Brusselse voorzieningen zo typisch? Beschut vzw kijkt ook vooruit: deel twee van ’Thuis in de stad’  toont de identiteit van deze organisatie en geeft een idee van hun plannen, wensen en dromen voor de toekomst.

 

'Met deze publicatie willen we ons erfgoed tonen en doorgeven. Niet als een nostalgische terugblik op "vroeger was het beter", noch als een dictaat van "hoe het moet", maar als een bron van inspiratie voor nieuwe generaties van sociaal werkers, betrokken burgers en geëngageerde beleidsmakers, die datzelfde doel nastreven."

(Marc Kiekens, voorzitter RvB vzw Beschut).
 

Op het programma

Historiek, visie, kracht en toekomst... van vzw Beschut en de voorzieningen waar ze verder op bouwt.
Special guest is Dikke Freddy, dwarsliggende thuisloze en alter ego van auteur Erik Vlaminck, die zelf ervaring heeft als hulpverlener en begeleider van thuislozen.

Als afronding biedt vzw Beschut u graag een receptie aan.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo