Supportteams NAH
Het eerste supportteam NAH ontstond in Vlaams-Brabant. Het ging in 2013 van start als een outreach-project van vijf organisaties (Resonans vzw, Begeleid Wonen Leuven en Tienen, Open Therapeuticum Leuven en UPC Sint Kamillus.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Niet-aangeboren Hersenletsel
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​Daarnaast engageerden zich een aantal organisaties (CAW's, revalidatiecentra, CM en Familiehulp) als toeleider tot deze ondersteuningsvorm.In navolging van dit project startte het Samenwerkingsverband NAH Provincie Antwerpen in 2014 ook een supportteam op.

Aanbod

De supportteams NAH richten zich tot mantelzorgers en eerstelijnshulpverleners die iemand met een NAH bijstaan. Zij ondersteunen hen door hun kennis en expertise ter beschikking te stellen over:

  • de gevolgen van een NAH op iemands gedrag, emotionele welzijn en zijn sociaal, cognitief, executief.... functioneren

  • (ondersteunings)mogelijkheden op het vlak van leren, werken en vrijetijdsbesteding

  • beschikbare hulpmiddelen

  • zorgafstemming

Dit kan gebeuren in de vorm van adviesgesprekken,  supervisie, psycho-educatie of vorming op maat.

Doel is om de draagkracht van een netwerk rond een persoon met een NAH te verstevigen en het thuis wonen te stimuleren en/of te voorkomen dat een intensievere vorm van ondersteuning noodzakelijk is.

Verloop

Je kunt je aanmelden bij een centraal coördinatiepunt. Indien nodig vindt er vraagverduidelijking plaats. Vervolgens zal binnen het partner-netwerk afgetoetst worden welke organisatie(s) het beste geplaatst is/zijn om met de vraag aan de slag te gaan.

Contact

Supportteam NAH Vlaams Brabant

E-mail: nah.vlabra@gmail.com

Tel: 0491/56 12 22  

download brochure

Supportteam NAH Provincie Antwerpen

Ines Van Reusel

E-mail: antwerpen@nahliga.be

Tel: 0470 21 86 66

Foto van Ali Kazem Zadeh

Ali Kazem Zadeh

ali@senvzw.be

Thema's

Alle thema's