Straathoekwerk

"Straathoekwerk, voor sommige is het een job met een mythische uitstraling, voor de meesten blijft het een onbekende werkvorm. Uitleggen wat straathoekwerk precies inhoudt, is zelden evident. Wat doen die nu eigenlijk, die straathoekwerkers?"

Straathoekwerk is een laagdrempelige professionele werkvorm waarbij het respect voor de vragen, behoeften, waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep het uitgangspunt is.

​​Straathoekwerk is een specifieke vorm van outreachend werken met een eigen methodiek, deontologie en ondersteuningsstructuur​. Het is gericht op de realisatie van een kwaliteitsvol bestaan van sociaal uitgesloten mensen. Dit trachten straathoekwerkers te doen door aanwezig te zijn in de leefwereld van mensen, contact uit te bouwen en vanuit een vertrouwelijke relatie een luisterend oor te zijn voor vragen en problemen. Een straathoekwerker is minstens 60% van zijn of haar werktijd in de leefwereld van mensen actief. De resterende 40% dienen voor administratie en registratie, teamvergaderingen, intervisie & vorming, netwerkvorming…

Het straathoekwerk vertrekt vanuit 4 basisprincipes:

  • actieve benadering

  • integrale benadering

  • positieve benadering

  • structurele benadering

Wat doen die nu eigenlijk, die straathoekwerkers?

Rondhangen op straat, op café zitten, mensen thuis bezoeken… dat spreekt voor zich. Omgaan met de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving, de rechten verdedigen van zij die uitgesloten worden, diegene positief benaderen die door velen enkel negatief bekeken worden….Dat is al heel wat moeilijker om verkocht te krijgen. 

Onze samenleving heeft het tegenwoordig meer begrepen op het managen van mensen, hen controleren, aanpassen en zelfs bestraffen. Een werkvorm die stelt dat alle mensen evenwaardige partners in onze samenleving zijn, brengt zichzelf daarmee al snel in een ‘marginale’ positie. Toch blijft ons uitgangspunt dat een samenleving alleen maar kan werken, als iedereen betrokken wordt en niet alleen diegene die ‘mee zijn’ of ‘mee kunnen’. De maakbaarheid van de samenleving is geen loos begrip, maar een vaste overtuiging van iedereen die dit werk verricht. Niet geloven in een maakbare samenleving, leidt tot een defaitistisch wereldbeeld, tot ‘je m’ en foutisme’, egoïsme en apathie. En dat is de doodsteek voor elke sociaal doordachte maatschappij. Daar wil het straathoekwerk niet aan meedoen. Straathoekwerk is welzijnswerk en welzijnswerk heeft een doel voor ogen: streven naar welzijn voor iedereen, omdat iedereen daar recht op heeft. Alleen een samenleving die daar naar streeft, kan menswaardig genoemd worden.

Zo is straathoekwerk niet alleen kiezen voor een bepaalde manier van werken, het is ook kiezen voor waarden zoals gelijkheid, solidariteit, vrijheid en emancipatie. Het betekent kiezen voor "de gasten"​ en met hen werken aan aansluiting, maar het betekent ook kiezen voor de samenleving en met deze werken aan insluiting.

Wat is straathoekwerk?

Gent legt uit:

 

 

Kortrijk legt uit

 

 

LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus
Cis Dewaele
Cis Dewaele
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
03 340 49 25
Logo Straathoekwerk

 

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo