Kind loopt op muurtje
Straathoekwerk
"Straathoekwerk, voor sommige is het een job met een mythische uitstraling, voor de meesten blijft het een onbekende werkvorm. Wat doen die nu eigenlijk, die straathoekwerkers?"
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Outreachend werken
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​Zij gaan zelf op zoek naar hun 'gasten'

Straathoekwerkers spreken niet over cliënten (economische relatie) of patiënten (ziekte?) maar over gasten. Zo tonen ze aan dat ze zich naast de gast zetten en niet erboven. Met gasten bedoelen straathoekwerkers mensen die sociaal uitgesloten zijn of zich zo voelen.

En zij wachten niet tot die bij hen komen maar gaan ze zelf opzoeken in de openbare ruimte of bij hen thuis. Zo bereiken zij ook die mensen die niemand anders bereikt.

Zij leren het leven van hun gasten en omgeving kennen

Door veel bij gasten aanwezig te zijn, leren straathoekwerkers hun leven van 'binnenuit' kennen. En het is dit 'binnenperspectief' dat telt. Zo zien straathoekwerkers niet alleen wat mislukt in hun leven, maar zeker ook wat wel lukt. De samenleving ziet de krachten van gasten vaak niet, hoewel hun overlevingsstrategieën vaak heel waardevol zijn.

Dat 'binnenperspectief' legt ook de mechanismen binnen onze samenleving bloot die hen uitsluiten.

Zij ondersteunen hen in het maken van eigen keuzes

Veel gasten staan er in hun leven vaak alleen voor. Daardoor hebben zij niemand om mee na te denken, die hen rust geeft, die hen bijstaat in hun zoektocht… Straathoekwerkers bieden gasten een relatie waarbinnen alles bespreekbaar is, ook datgene wat ze aan niemand anders durven zeggen.

En samen wordt er dan nagedacht zodat de gast zelf een beslissing kan nemen. Welke beslissing de gast ook neemt, de ondersteuning van de straathoekwerker verliest men niet. Zo blijft het straathoekwerk die mensen bereiken die anders overal uit de boot vallen.

Zij brengen (opnieuw) communicatie tot stand tussen gasten en hun omgeving

Straathoekwerkers ondersteunen gasten in hun emancipatie, zelfredzaamheid. Daarom proberen ze de relatie tussen gasten en hun netwerk te herstellen. Dat kan gaan om de relatie met buren, vrienden, familie, … maar ook om de relatie tussen hen en maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, politie, hulpverlening, …

Zij beïnvloeden maatschappelijke voorzieningen zodat gasten er beter terecht kunnen

Straathoekwerkers werken niet alleen met hun gasten maar ook met de maatschappelijke voorzieningen. Door dagelijks mee met gasten te ervaren hoe structuren werken, hebben ze de kennis om deze structuren beter af te stellen op die mensen die er niet (meer) terecht kunnen. En zo werkt straathoekwerk aan het verminderen van sociale uitsluiting.

Cis Dewaele
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws