Steunpunt Jeugdhulp
Steunpunt Jeugdhulp biedt praktijkgerichte ondersteuning aan jeugdhulpverleners en organisaties uit alle jeugdhulpsectoren.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Sinds 1/1/2018 maken wij deel uit van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Met onze collega's van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Vlaams Centrum Schuldenlast blijven wij ons inzetten voor een sociaal rechtvaardige samenleving en gaan wij voor kwaliteitsvol leven. Onze inhoudelijke kennis blijven wij ontsluiten via kennisplein.be.

Meer info over SAM op www.samvzw.be

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt als autonoom en pluralistisch steunpunt jeugdhulpverleners en hun organisaties in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen.

We verzamelen, verrijken, vertalen en verspreiden praktijkervaringen, onderzoek, regelgeving, deontologie en instrumenten voor de jeugdhulp. 

Steunpunt Jeugdhulp zet de opgebouwde knowhow in om jeugdhulpverleners uit alle jeugdhulpsectoren te ondersteunen en deskundiger te maken. Onze roots in de Bijzondere Jeugdzorg zijn daarbij een basis en een kracht. Steunpunt Jeugdhulp biedt ook ondersteuning aan voorzieningen uit andere sectoren, met een andere vorm van financiering. Hiertoe kan Steunpunt Jeugdhulp ook samenwerken met andere vormingsdiensten of organisaties betrokken op jeugdhulpverlening.

Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening.