Steunpunt Jeugdhulp
Steunpunt Jeugdhulp biedt praktijkgerichte ondersteuning aan jeugdhulpverleners en organisaties uit alle jeugdhulpsectoren.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt als autonoom en pluralistisch steunpunt jeugdhulpverleners en hun organisaties in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen.

We verzamelen, verrijken, vertalen en verspreiden praktijkervaringen, onderzoek, regelgeving, deontologie en instrumenten voor de jeugdhulp. 

Steunpunt Jeugdhulp zet de opgebouwde knowhow in om jeugdhulpverleners uit alle jeugdhulpsectoren te ondersteunen en deskundiger te maken. Onze roots in de Bijzondere Jeugdzorg zijn daarbij een basis en een kracht. Steunpunt Jeugdhulp biedt ook ondersteuning aan voorzieningen uit andere sectoren, met een andere vorm van financiering. Hiertoe kan Steunpunt Jeugdhulp ook samenwerken met andere vormingsdiensten of organisaties betrokken op jeugdhulpverlening.

Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening.

Je vindt ons in Antwerpen-Berchem, Diksmuidelaan 36a.

Meer over

Op deze pagina's lees je meer over onze missie en visie, ons team, onze thema's en publicaties.

En van daar uit ligt een heel kennisplein voor je open ...