Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een kennis- en expertisecentrum, dat de praktijk- en beleidsontwikkeling van sociaal werk ondersteunt en stimuleert.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​​​​​

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk


 

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor sociaal werk. We verbinden werkveld, beleid & onderzoek met als doel bij te dragen aan de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare mensen.

Lees meer over onze  missie en visie.

Waar zijn we mee bezig?

De komende jaren zetten we prioritair in op de volgende uitdagingen voor het sociaal werk:

  • Het werken aan innovaties in de aanpak van de problematiek van thuisloosheid[, onder meer door woongerichte oplossingen te ontwikkelen.

  • Een preventieve en welzijnsgerichte aanpak van alle fenomenen van geweld en misbruik, met een herstelgericht perspectief voor slachtoffers en plegers.

  • Een welzijnsgerichte bijdrage tot de strafuitvoering en detentie.

  • Het hanteren van een professioneel onderbouwde systematiek, die eigen is aan het sociaal werk: van de eerste cliëntcontacten tot het doelgericht begeleiden en het voeden van structurele aanpak.

  • Het ontwikkelen van een krachtgerichte en outreachende praktijk, met het oog op een meer maatschappijgerichte aanpak van de problemen van kwetsbare groepen.

  • De proactieve inschakeling van nieuwe media in de praktijk van het sociaal werk.

  • De omgang met beroepsethische aspecten van het sociaal werk.

Voor wie werken we?

We zetten ons in voor krachtig sociaal werk op de eerste lijn.  Die is per definitie intersectoraal.  In de praktijk werken we nog steeds vaak voor de CAW's, maar altijd met een bredere focus op intersectorale samenwerking in de praktijk van het sociaal werk.

Wat bieden we? 

We doen aan visievorming, kennisdeling en de ontwikkeling van competenties en methodieken.  Ook daarover lees je meer hier.

Wat vind je allemaal op deze pagina?

Op deze pagina vind je meer informatie over onze missie en visie, onze medewerkers en bestuur , onze actuele werking, onze publicaties, onze vormingen. De thema's waarin we ons vastbijten, loodsen je verder naar de rijke inhoud op kennisplein.be.
En vergeet ook de FAQ's niet waarmee we je op weg helpen om van onze ondersteuning en dienstverlening gebruik te maken. 

Over de Steunpunt Algemeen Welzijnswerk-site en kennisplein.be

Onze website maakt deel uit van kennisplein.be. Informatie over thema's die je vroeger op onze site vond (en veel meer), vind je nu op kennisplein.be. Het loont de moeite om kennisplein.be te verkennen.
>Hoe werkt kennisplein.be

Wil je verder op de hoogte blijven, vergeet dan niet 'Steunpunt Algemeen Welzijnswerk' aan te vinken bij de thema's die je wenst te volgen in jouw persoonlijke nieuwsbrief. 

Volg ons op twitter

 Content Editor