Sociaal Werk en Beroepsgeheim - evenwichtsoefening op de smalle balk.
Hoe realiseert sociaal werk vandaag eigen doelstellingen, balancerend tussen vertrouwen én veiligheid?
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Beroepsgeheim en -ethiek
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

De voorbije decennia wijzigde er nogal wat aan het juridisch kader van het beroepsgeheim. Er kwamen meer mogelijkheden tot het delen van info, ook met partners buiten de hulpverlening. Dit met het doel afstemming én samenwerking makkelijker te maken.

Deze evolutie heeft uiteraard een weerslag op de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers, alsook op sociaal werk met discretieplicht. Het beroepsgeheim en de discretieplicht van sociaal werk dienen de doelstellingen van sociaal werk. Samenwerking en het delen van informatie met andere disciplines kan binnen het juiste evenwicht de doelstelling van sociaal werk versterken, maar kan bij onevenwicht een breuk veroorzaken in de relatie tussen sociaal werker en cliënt.

Sociaal werkers balanceren hierbij op de smalle balk tussen de vertrouwensrelatie met de cliënt én veiligheid van cliënt én maatschappij.  

U vindt hier de inhoudelijke bijdragen aan deze studiedag. Er kwamen sprekers aan het woord die elk een specifiek aspect van de evenwichtsoefening belichten: Mario Wijns (Parket van de Procureur des Konings –Antwerpen, sectie jeugd- en gezinszaken), Annemie Van Looveren (juriste bij SAM vzw - Steunpunt Mens en Samenleving). Praktijkwerkers brachten hun ervaringen in en met de zaal werd debat gevoerd over de centrale: hoe realiseert sociaal werk vandaag eigen doelstellingen, balancerend tussen vertrouwen én veiligheid?  Sociaal.net publiceerde een verslag van deze studiedag: Beroepsgeheim is een fundament, geen ornament. Sociale professionals ontmoeten parket. (door Peter Goris en Lisa Delvetere).

Dit initiatief was het resultaat van samenwerking tussen Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Steunpunt mens en samenleving (SAM) en Sociaal.net.

Banner van de activiteit

Weerslag van de studiedag van 13 maart 2018.

 

 

Thema's

Alle thema's