Vluchtmisdrijf
Slachtoffers
Wie is slachtoffer van een misdrijf? ​​​
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Een slachtoffer van een misdrijf is "de persoon, evenals zijn verwanten, aan wie materiële, fysische en/ of morele schade is toegebracht als gevolg van een handeling of een verzuim dat strafbaar is gesteld door het Strafwetboek of door bijzondere strafwetten" (Samenwerkingsakkoord Slachtofferzorg)

Slachtoffers van een misdrijf

Binnen het algemeen welzijnswerk wordt deze doelgroep als volgt omschreven: minder- en meerderjarigen en hun na(ast)bestaanden aan wie materiële, fysische en/ of morele schade is toegebracht als gevolg van een handeling of een verzuim dat strafbaar is gesteld door het Strafwetboek of door bijzondere strafwetten of daarvan getuige waren, nabestaanden van dodelijke verkeersslachtoffers, nabestaanden van zelfdoding en slachtoffers van rampen en misdrijfslachtoffers die geen klacht hebben ingediend bij de politiële of justitiële diensten.

 

 

Kurt De Backer
Kurt De Backer
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's