Het SEN-SEO-project
Anton Došen is de man die emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke handicap onderzocht en in kaart bracht.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Emotionele ontwikkeling
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​​​Hij ontwikkelde ook de schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO), waarmee men iemands niveau van emotionele ontwikkeling in kaart kan brengen.  Het SEN-SEO-project bracht dit concept én het instrument naar Vlaanderen.

SEN-SEO anno 2017

In 2017 gieten we het project in een nieuw jasje en nieuwe organisatiestructuur. Alle details vindt u hier.

2010 tot nu

De inzichten en ervaringen én instrumenten (SEO) van Anton Došen werden in Vlaanderen door de SEN-SEO regiegroep gebundeld, aangepast en ruimer bekend gemaakt.

Met grote betrokkenheid van het werkveld (begeleiders, staf én directies), opleidings- en onderzoeksinstituten creëerde de regiegroep kansen om de achterliggende visie op en de instrumenten voor ‘emotionele ontwikkeling’ te borgen over een lange periode.

Activiteiten en output

Dat resulteerde de voorbije jaren in de publicatie van toegankelijk boeken, een herwerking-van-de- herwerking van Anton Došens vragenlijst( SEO-R²) , meerdere congressen en studiedagen, coachingstrajecten en een uitgewerkt vormingspakket.

Aanvankelijk hadden we met het project een publiek van professionelen voor ogen. Gaandeweg groeide echter de behoefte om deze moeilijke maar boeiende materie over emotionele ontwikkeling ook met ouders te bespreken. De brochure Over kunnen, (niet) aankunnen, moeten en (niet) willen ​ vormde het startschot voor de verdere verbreding van het project richting het natuurlijke netwerk. ​

Terugkijkend kunnen we zeggen dat het SEN-SEO-project het concept emotionele ontwikkeling  mee op de kaart heeft gezet van de ondersteuning aan mensen met een  verstandelijke beperking.

Inhoudelijke sporen

Binnen SEN-SEO lopen op dit moment verschillende inhoudelijke sporen. Deze vallen samen met werkgroepen en kenniskringen die actief zijn rond de volgende onderwerpen:

  • Creëren van een voorwaardenkader tot goeie praktijk in gebruik van de dimensie sociaal-emotionele ontwikkeling

  • De vertaalslag maken van inschatting en theorie naar de concrete begeleidingspraktijk, ook in andere sectoren en met andere doelgroepen

  • Implementatie van SEO binnen onderwijs, jeugdhulp, eerstelijnsdiensten en geestelijke gezondheidszorg

  • Wetenschappelijk onderzoek naar de interbeoordeelsbetrouwbaarheid van SEO-R

  • Europese samenwerking en uitwisseling.

De SEN-SEO-regiegroep staat in voor de aansturing, opvolging en afstemming tussen de verschillende deelprojecten.

SEN-SEO Community

Op www.sen-seo.be vind je het virtuele trefpunt voor iedereen die aan de slag is met emotionele ontwikkeling en emotionele draagkracht van mensen met een beperking.

Met deze community willen we mensen met elkaar in contact brengen die al werken met modellen en instrumenten omtrent de schaal emotionele ontwikkeling. Jouw ideeën over en ervaringen zijn van harte welkom.

Ben je vooral geïnteresseerd in deze thematiek en wil je het graag beter leren kennen? Ook dan ben je hier aan het juiste adres!

Daarnaast kan je er het reilen en zeilen van het SEN-SEO-project op de voet volgen.

Meer weten?

Ben je zelf met SEN-SEO aan de slag en heb je voor jouw specifieke setting/doelgroep/werkvorm/sector vragen rond vorming, implementatie, vertaalslag of intervisie? Neem contact op met Cindy Stevelinck voor meer informatie.

Foto Cindy Stevelinck

Cindy Stevelinck

cindy.stevelinck@senvzw.be