Reach Out!
Reach Out! is het expertisecentrum voor outreachend werken. We bieden vorming en ondersteuning voor praktijkwerkers, leidinggevenden, teams of organisaties die outreachend werken of daarmee willen starten.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Outreachend werken; Straathoekwerk
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Wat is outreachend werken?

Met 'outreachend werken' worden laagdrempelige werkvormen aangeduid waarbij sociale professionals buiten de muren van de organisatie gaan werken, in de leefwereld van mensen. Het gaat om een actieve manier van contact leggen met mensen die hier niet altijd zelf om vragen. Outreach kan zich afspelen op straten en pleinen, in huiskamers of in andere organisaties of instellingen. Outreachers zijn actief in de drughulpverlening, in voorzieningen en diensten in de gehandicaptenzorg, stedelijke dienstverlening, jeugd(welzijns)werk, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg,  jeugdhulp, OCMW’s … ​

​​​​​​Werk je outreachend of ben je het va​​n plan?

Reach Out! biedt vorming en ondersteuning aan werkers, teams en organisaties die outreachend werken of dat willen gaan doen.

Vormingen in open aanbod

Voor iedereen die outreachend werkt of van plan is om dat te gaan doen:

 • Basiscursus outreach voor praktijkwerkers

 • Basiscursus outreach voor leidinggevenden van outreachteams

 • Trefdag outreach

 • Leertraject outreachend werken (voor ervaren werkers)

 • De vormingsbrochure kan je hier downloaden

Vorming op maat van team, samenwerkingsverband of organisatie

 • Basiscursus outreach voor praktijkwerkers

 • Basiscursus outreach voor anders- of kortgeschoolden (ervaringswerkers, vrijwilligers, peer supporters, …)

 • Basiscursus outreach voor leidinggevenden

 • Leertrajecten

Workshops, gastcolleges, lezingen over thema's die te maken hebben met outreachend werken:

 • Visie, definitie outreach, redenen om outreachend te gaan werken

 • Quick scan: de verschillende parameters binnen het outreachend werken

 • De cirkel: het werkveld van de outreacher (incl. basishouding en werkrelatie)

 • Participatieve basishouding en werkrelatie

 • Maatschappelijke kwetsbaarheid

 • Presentie

 • Structureel werk

 • Huisbezoek

 • Contact leggen met mensen

 • Omgaan met grenzen

 • Ethisch handelen

 • Deontologie en beroepsgeheim

 • Omkadering en ondersteuning van outreachwerkers in de organisatie

 • Het proces en belang van werken met peer-groepen

 • Omgaan met rondhangende kinderen en jongeren

 • Radicalisering

Ondersteuning op maat

 • Intervisie voor werkers

 • Intervisie voor leidinggevenden

 • Individuele supervisie van werkers en/of leidinggevenden
 • Inbrengen van expertise

 • Ondersteuning teamwerking en coaching van teams (teambuildings, planningsdagen …)

 • Ondersteuning van organisaties bij werving en selectie van outreachwerkers

 • Ondersteuning bij uitwerken van een outreach-project en het opstarten van een outreach-project

 • Begeleiden van veranderingsprocessen (teams die outreachend willen gaan werken)

 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een beleid rondhangende kinderen en jongeren

Reach Out! ontwikkelt samen met je team of organisatie een vormings- of begeleidingsaanbod op maat.

Contacteer ons via info@reachout.be

 

 

 

Cover boek Reach Out!