Reach Out! print
Reach Out! is het expertisecentrum voor outreach. We bieden vorming en ondersteuning voor praktijkwerkers, leidinggevenden, teams of organisaties die outreachend werken of daarmee willen starten.

​​​​​​Werk je outreachend of ben je het va​​n plan?

Reach Out! biedt vorming en ondersteuning aan werkers, teams en organisaties die outreachend werken of dat willen gaan doen.

Waarvoor kan je bij ons t​erecht?

Introductiedag: Een onderdompeling in outreachend werken, als smaakmaker of bij de start van een traject. Met dank aan Cera bieden wij een gratis introductiedag voor sectoren geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg! Introductiedagen kunnen aangevraagd worden via info@reachout.be

Basisvorming voor outreachwerkers. Iedereen die outreachend werkt of wil gaan werken kan zich hiervoor inschrijven. We organiseren twee keer per jaar een open aanbod waar zowel beroepskrachten als vrijwilligers welkom zijn. Je ontwikkelt visie, houding en basisvaardigheden waarmee je als outreacher aan de slag kan. De basisvorming bieden we ook "in company" aan. Voor meer info kan u terecht bij info@reachout.be

Leertraject voor outreachwerkers. Een interactief proces van 5 bijeenkomsten afgestemd op de wensen en leerbehoeften van de groep. De focus ligt op het versterken van jezelf en van je kennis als outreacher. Dit leerproces wordt focust op uitwisseling en leren van elkaar. Iedereen die de basiscursus volgde of minimaal twee jaar outreach ervaring heeft kan zich hiervoor inschrijven.

Outreach voor leidinggevenden. Voor leidinggevenden die outreachende projecten of teams begeleiden of daarmee willen starten. We organiseren twee keer per jaar een open aanbod.

Vorming op maat van je team of organisatie. Meer info via info@reachout.be

Intervisie. Wij bieden begeleide intervisie aan, of helpen uw team of samenwerkingsverband op weg om zelfstandig een intervisienetwerk op te richten. Meer info via info@reachout.be

Advies bij de uitwerking of opstart van een outreachwerking of –project. Contacteer ons via info@reachout.be

Begeleiding op maat van team en organisatie. Naargelang de vraag ontwikkelt Reach Out! samen met uw team of organisatie een begeleidingsaanbod op maat. Contacteer ons via info@reachout.be

Cover boek Reach Out!Reach Out! is een samenwerkingsverband tussen Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Straathoekwerk en Cera, en wordt gerealiseerd met steun van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus
Sandra Beelen
Sandra Beelen
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
03 340 49 29
info@reachout.be
Logo Reach Out!

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo