Terrorist
Radicalisering
Radicalisering, activisme, extremisme en terrorisme worden vandaag vaak in één adem genoemd, maar hebben wel een verschillende betekenis.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Hier vind je meer achtergrond en wegwijzers naar programma's en methodieken in de aanpak van bepaalde vormen van radicalisering.

Het woord 'radicaal' komt van 'radix' en betekent 'naar de wortel gaan'. Iemand die radicaal is, heeft een opvatting die teruggaat naar het meest wezenlijke, essentiële van een bepaald gedachtegoed. Vzw Motief definieert radicalisering als "het proces waarin iemand – op persoonlijke wijze – naar een grondigere beleving en/of een verdieping van zijn politieke of levensbeschouwelijke overtuiging groeit" (vzw Motief, 2015, p.4). Radicalisering wordt zo begrepen als het terugkeren naar een orthodox gedachtegoed en is in die zin niet per definitie in strijd met democratische waarden. In een democratie heeft namelijk eenieder het recht om er een eigen (zelfs extreme) mening en levensbeschouwing op na te houden.

Een andere gangbare definitie van radicalisering is dat het gaat om "de groeiende bereidheid tot het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde en/of waarbij ondemocratische middelen worden ingezet" (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2006, p.119). Volgens deze invulling is radicalisering wel degelijk in strijd met de democratische rechtsorde in die zin dat er een bereidheid ontstaat om ondemocratische middelen in te zetten.

​​De Vlaamse regering (conceptnota en Vlaams actieplan, 2015) spreekt van "gewelddadig radicalisme", die "een substantiële bedreiging is voor de fundamentele rechten en vrijheden van onze democratische rechtsstaat". De Vlaamse regering vindt het ook het belangrijk om "niet in de val te trappen van het ‘culturaliseren’ van deze problematiek. Uit onderzoek blijkt immers dat een radicaliseringsproces vanuit welke ideologie ook (rechts-extremisme, dierenrechtenactivisme, links radicalisme,...) dezelfde mechanismen volgt". In de regeringsnota wordt er ook voor gepliet om een grote voorzichtigheid aan de dag te leggen in het spreken over ‘moslimradicalisering’. "We willen met dit beleid allerminst een bepaalde bevolkingsgroep viseren. Moslims zijn vaak de eerste slachtoffers van de uitwassen van terreur en extremisme". 

Lifa Ouald Chaib
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's