Cover Protocol CAW-OCMW
Protocol CAW-OCMW
VVSG en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) sloten een protocol af m.b.t. de minimale dienstverlening die door de OCMW's en de CAW's dient verschaft te worden aan personen verblijvend in een residentieel opvangcentrum van een CAW.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Thuisloosheid
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Het protocol legt een aantal basisafspraken vast die de samenwerking tussen CAW's en OCMW's n.a.v. de opname van een persoon in een opvangcentrum, vergemakkelijkt. Deze afspraken zijn niet juridisch afdwingbaar maar zijn richtinggevend voor zowel de CAW's als de OCMW's.

Uitgangspunt van het protocol is dat CAW's en OCMW's partners zijn in de dienstverlening aan thuislozen en de preventie van thuisloosheid. Een goede samenwerking leidt tot een meer efficiënte hulpverlening. OCMW's en CAW's zijn samen verantwoordelijk voor de dienstverlening aan een cliënt die verblijft in een residentieel opvangcentrum van een CAW. Concreet worden in het protocol aanzetten gegeven tot verbetering van deze samenwerking. Verder wordt ook de dagprijs bepaald en wordt omschreven welke dienstverlening door deze dagprijs is gedekt.

Auteur(s)

Gerard Van Menxel

Uitgeverij

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Jaar

2014