Man blaast ballop op voor kind
Pleegzorg
Vandaag zijn er meer dan 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Pleegzorg is een vorm van pedagogische hulpverlening aan kinderen en  jongeren of volwassenen met een beperking (pleeggasten).
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Bijzondere jeugdzorg; Opvoedingsondersteuning; Jongvolwassenen in de hulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Zij  kunnen voor korte of langere tijd terecht bij pleeggezinnen die hen een nieuwe thuis geven. Dit engagement wordt ondersteund door de begeleiding van een dienst voor pleegzorg.

Pleegzorg in verschillende vormen

Wanneer kinderen en jongeren niet in hun gezin kunnen verblijven omwille van o.a. problematische opvoedingssituaties, wordt in Vlaanderen pleegzorg als eerste hulpverleningsvorm onderzocht.  Daarnaast kunnen ouders en kind ook vrijwillig kiezen voor pleegzorg als hulpverleningsvorm.

Binnen pleegzorg kan de duur, intensiteit en frequentie sterk variëren. Sommige kinderen  of jongeren blijven enkele weken of maanden in een pleeggezin, anderen voor enkele jaren of een langere tijd.

In het decreet pleegzorg worden er verschillende vormen van pleegzorg onderscheiden:

 • Ondersteunende pleegzorg is een vorm van pleegzorg ter ondersteuning van het gezin of een instelling waar het pleegkind of de pleeggast verblijft. Verblijf in het pleeggezin kan voor een korte aangesloten periode of  met afwisselend verblijf in het pleeggezin voor meerdere korte periodes. Crisispleegzorg is hier een  voorbeeld van.

 • Perspectiefzoekende pleegzorg is een vorm van pleegzorg waarbij men gedurende een periode van maximaal zes maanden, eenmalig verlengbaar met zes maanden,  een duidelijk perspectief voor het pleegkind of de pleeggast ontwikkelt. 

 • Perspectiefbiedende pleegzorg heeft een continu en langdurig kader.

 • Behandelpleegzorg is een vorm van pleegzorg waarbij een dienst voor pleegzorg voorziet in een behandeling voor een pleegkind of een pleeggast en een intensieve training en begeleiding van de pleegzorger.  Deze vorm van pleegzorg gebeurt al dan niet in combinatie met een andere typemodule buiten de pleegzorg of een andere vorm van hulp- en dienstverlening of in samenwerking met een psychiatrische ziekenhuisdienst (m.b.t. psychiatrische gezinsverpleging).

Begeleiding van kind, ouder en pleegouder

Per provincie is er  één pleegzorgdienst deze dienst heeft verschillende taken zoals:

 • Het zoeken naar het meest geschikte pleeggezin voor het pleegkind of pleeggast, dit kan binnen het netwerk van het pleegkind of de pleeggast of daarbuiten (bestandspleeggezin);

 • Het screenen van kandidaatpleegzorgers;

 • Het professioneel begeleiden en ondersteunen van het pleegkind of de pleeggast, de ouders en de pleegzorgers;

 • Vorming aanbieden voor kandidaatpleegzorgers, pleegzorgers en pleeggezinnen;

 • Pleegzorg bekend maken;

 • Instaan voor een naadloze overgang bij het beëindigen van pleegzorg voor de pleegkinderen, de pleeggasten, de gezinnen waarvan de ouders van de pleegkinderen of de pleeggasten deel uitmaken, de pleegzorgers en de pleeggezinnen;

 • Het aanbieden van een passende nazorg voor de pleegkinderen, de pleeggasten, de gezinnen waarvan de ouders van de pleegkinderen of de pleeggasten deel uitmaken, de pleegzorgers en de pleeggezinnen.

De contactgegevens van de verschillende pleegzorgdiensten vind je  terug op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

Pleegzorg Vlaanderen

pleegzorg vlaanderen.png

Pleegzorg Vlaanderen is een verbindende organisatie die zich inzet voor alle betrokken partijen in pleegzorg, dit betekent voor pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleeggezinnen, gastgezinnen en ook de pleegzorgdiensten.

Pleegzorg Vlaanderen brengt deze betrokken partijen rond de tafel om vanuit hun ervaring de toekomst van pleegzorg in Vlaanderen verder uit te tekenen.  Daarnaast heeft  Pleegzorg Vlaanderen een sensibiliserende rol om pleegzorg meer bekend te maken in Vlaanderen.

De kennis en deskundigheid bij  hulpverleners bevorderen is een belangrijk aandachtspunt van Pleegzorg Vlaanderen, hiervoor werkt men  samen met onderzoekscentra en volgt men innovatieve projecten of onderzoeken op.

Jan Brocatus
Jan Brocatus
Pleegzorg Vlaanderen vzw
Logo Pleegzorg Vlaanderen

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws