Overzicht fiches Talent Telt Toolkit
Deze toolkit bestaat uit acht fiches: wat is autisme, aandachtspunten in de begeleiding, oriëntatie naar de werkvloer, voorbereiding naar de werkvloer, coaching van de cliënt, coaching van de werkgever en coworkers en nazorg en werkbehoud. De onderdelen zijn zo geschreven dat ze gemakkelijk apart te raadplegen zijn.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Autisme
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
ondersteuning bij werk

Hoe werkt het?

In elke fiche vind je een algemene uitleg, concrete voorbeelden uit de praktijk en concrete tips en tools.

De fiche Rode draad doorheen de begeleiding omvat een aantal tips die belangrijk zijn doorheen alle fases in de begeleiding. Een aanrader om er regelmatig bij te nemen en te (her)lezen! 

In de fiche Aangepast competentieprofiel coach vind je alle competenties die noodzakelijk zijn om als coach met deze doelgroep aan de slag te gaan.

Instrumenten

De toolkit voor coaches bevat, naast veel informatie en tips, ook praktische instrumenten.

Er zijn heel wat interessante methodieken en instrumenten beschikbaar. Deze zijn gebruiksvriendelijk voor de coaches die cliënten met autisme begeleiden en daarnaast ook aangepast aan de noden van personen met autisme.

Bij elk instrument hoort een korte inhoudstafel die volgende zaken aangeeft:
  1. Wat is het instrument precies?

  2. Voor wie is het bestemd?

  3. Gaat het om een informatief document of een praktische invuloefening?

  4. Hoe kan je het gebruiken?

  5. Bronvermelding

De instrumenten zijn apart te downloaden. Toch willen we benadrukken dat ze niet los gezien kunnen worden van de rest van de toolkit.

Wanneer een coach één van deze instrumenten wil gebruiken, is het raadzaam ook de informatieve fiche door te nemen die erbij hoort. De informatieve fiche kan je raadplegen door op het zoek-icoon ( de loep) te klikken.

Aandachtspunten

Hou ook steeds rekening met de algemene aandachtspunten die als rode draad fungeren in de begeleiding van cliënten met autisme (zie fiche 2 en fiche 9).

Geef dus nooit zomaar een oefening mee met de cliënt, maar koppel er steeds een gesprek aan. Leg uit wat de oefening inhoudt, wat het doel ervan is en waar de oefening zich situeert in het traject van de cliënt.

Het is ook net zo belangrijk de oefening na het invullen te bespreken met de cliënt. Stel extra vragen en durf door te vragen waarom de cliënt iets op de één of andere manier heeft ingevuld. Achter soms ogenschijnlijk eenvoudige antwoorden, kan een dieper liggende problematiek schuil gaan die relevant is voor jou als coach.


​FicheInstrumenten

Fiche1_watisASS.jpg

Uitleg over wat een autismespectrumstoornis precies inhoudt en de impact er van op het dagelijks leven.

Fiche2_aandachtspuntenbegeleiding.jpg

Algemene aandachtspunten in de begeleiding van cliënten met autisme.

fiche3_orientatiewerkvloer.jpg

Verduidelijken van ‘werk’, het ontdekken van sterktes en competenties van de cliënt, verkenning van de arbeidsmarkt en de opmaak van een persoonsprofiel en opleidingsplan.


Fiche4_voorbereidingwerkvloer.jpg

Tips om  de cliënt voor te bereiden om stappen naar de werkvloer te zetten. We gaan uitzoeken wat zijn autisme functioneel op de werkvloer betekent, op zoek gaan naar waar we rekening mee moeten houden en waar we coping strategieën voor kunnen zoeken en aanleren….


Fiche5_kennismaking.jpg
Tips die van belang kunnen zijn bij de voorbereiding van een gesprek met een nieuwe werkgever. 

Fiche6_coachingclient.jpg
Tips die de slaagkansen van een tewerkstelling/stage te vergroten.

Fiche7_Coachingwerkgever.jpg
Omvat de aandachtspunten, tips en tools met betrekking tot het coachen van de werkgever en/of collega’s.


Fiche8_nazorg.jpg

Info over de belang van nazorg en de opmaak van een nazorgplan.


Fiche 9 rode draad doorheen begeleiding.jpg

Aandachtspunten en tips terug die in elke stap binnen een belegeleiding van belang zijn. 

Fiche 10 Aangepast competentieprofiel coach.jpg

Een compentieprofiel, met de belangrijke specifieke competenties in die je als coach nodig hebt om personen met autisme te begeleiden. 

PDF versies van alle instrumenten

​Auti-gevoel-vragenlijst

Beroepsvaardighedentest werkgever

Beroepsvaardighedentest werknemer

Competentie CV

Digitale portfolio Wai-pass

Droomjobs

Fiche voor werkgevers

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 1

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 2

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 3

Gids werkgevers

Halm

Het sollicitatiegesprek

Hoe herken ik signalen van stress bij mezelf?

Hoe weet ik dat een vacature geschikt is voor mij?

Hoe ziet mijn netwerk eruit?

Inhoudstafel Halm

Jobanalyse

Loopbaanankers

Mijn werkervaring

Ordenen van werkwaarden

Persoonsprofiel


Schema problemen oplossen

Sensorisch profiel cliënt

Sensorisch profiel netwerk

Signaleringsplan overprikkeling

Stagefiche

STARR methode

Stress in sociale situaties

Voorbereiding kennismakings- of sollicitatiegesprek

Voordelen en nadelen van werken

Vragenlijst cliënt (pdf niet beschikbaar)

Vragenlijst gewenste werkomstandigheden

Vragenlijst netwerk

Vragenlijst vaardigheden en interesses

Vragenlijst zelfverzekerde communicatie

Waarom wil ik gaan werken?

Waar vind ik jobs?

Wat is moeilijk door mijn autisme 1
Wat is moeilijk door mijn autisme 2
Zelfreflectie

Thema's

Alle thema's