Standaard icoon publicatie
Overheidsbeleid voor jongvolwassenen
Alle actieplannen en beleidsteksten uit de periode 2011-2019 op een rij.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Jongvolwassenen in de hulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
overgang jeugdhulp-volwassenenhulp

​2011 - Actieplan maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen.

Synthese regelgevende en andere knelpunten die zorg op maat voor jongvolwassenen bemoeilijken. Resultaat van een rondetafel met het werkveld en een oproep om signalen door te geven. 

2014 - Publicatie 'Het Scharnierpunt'

Het Scharnierpunt, samen met jongvolwassenen op weg naar meerderjarigheid (departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, februari 2014, Sofie De Smet, Wilfried Meyvis)

2016 - Plan Jeugdhulp 2.0 (03.2016)

Een 2.0.-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen (Vlaamse Overheid, maart 2016), met een hoofdstuk gewijd aan de transitie naar meerderjarigheid

2016 - Motie Vlaams parlement (05.10.2016)

Motie van het Vlaams Parlement van 5 oktober 2016 (n.a.v. Jordy) over het begeleiden van kwetsbare jongeren uit de jeugdhulp op de drempel van de volwassenheid en over de hiaten in de hulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen.

2017 - Actieplan jongvolwassenen (02.06.2017)

Concretisering van het plan Jeugdhulp 2.0. 

2017: Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019

Het voorkomen van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen is één van de speerpunten van dit actieplan, dat aansluit bij de Europese strategie tegen thuisloosheid. 

Auteur(s)

Vlaamse Overheid

Uitgeverij

Vlaamse Overheid

Jaar

2011-2017

Thema's

Alle thema's