Over ons
Wij werken aan een zorg- en welzijnslandschap waarin de levenskwaliteit van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Wat iemand als een kwaliteitsvol leven ervaart, hangt natuurlijk af van die persoon zelf. Al die verschillende opvattingen en verwachtingen vragen een zorg- en welzijnslandschap dat de tools bezit om dat maatwerk te leveren.

Sharing is caring

In de praktijk is die kennis er. De uitdaging bestaat erin om die knowhow zichtbaar en toegankelijk te maken voorbij de grenzen van de eigen organisatie, regio of sector. Ook moet er stevig ingezet worden op netwerking en intersectoraal samenwerken. Kennisplein.be wil deze ontwikkelingen verder stimuleren.

Op onze homepage staat dat dit platform bedoeld is voor iedereen die mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt. Die uitspraak mag je letterlijk nemen.

De sector of hoedanigheid waarin je die ondersteuning opneemt, is van ondergeschikt belang. Straathoekwerkers, mantelzorgers, contextbegeleiders, leerkrachten, klinisch psychologen, verpleegkundigen, penitentiair beambten… we willen ze graag allemaal bereiken. Beter gezegd, we willen dat kennisplein.be de draaischijf is waarlangs ze elkáár bereiken.

In samenwerking met...

Kennisplein.be is een initiatief van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Ook deze organisaties zetten hun schouders mee onder kennisplein.be. Ze beheren een thema en/of ontsluiten hun kennis op de website:

Een deel van het beeldmateriaal op de website is afkomstig van fotografencollectief Brandpunt 23.

 

Thema's

Alle thema's