Over ons print
Kennisplein.be is een initiatief van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt ExpertiseNetwerken (SEN vzw) en Steunpunt Jeugdhulp.
En dat is nog maar het begin …

Iedereen die 'kwetsbare mensen ondersteunt' en op zoek is naar informatie, kan terecht op dit online platform. Kennisplein.be is dé plek waar praktijkwerkers, hulpverleners, kenniswerkers, begeleiders, ondersteunende professionals, mantelzorgers, ... terecht kunnen voor relevante en up to date informatie over allerhande thema's, én waar kennis en ervaringen kunnen uitgewisseld worden.

Eén groot plein

De welzijns- en gezondheidszorgsectoren kennen geen gebrek aan steunpunten of expertisecentra. Elk van die steunpunten heeft zijn eigen doelgroep, een eigen manier van werken, specifieke opdrachten van de subsidiërende overheid. Dit leidt enerzijds tot versnippering van kennis. Anderzijds zien we dat er een zekere overlap is in de informatie die ze aanbieden.

Aangezien de drie initiatiefnemende steunpunten elk nood hadden aan een nieuwe, toegankelijke website,  en er al werd samengewerkt op een aantal terreinen, werd beslist om werk te maken van een gezamenlijk online kennisdelingsplatform. Dit gedeeld platform laat toe om maximaal gebruik te maken van de kennis en expertise die aanwezig is in de verschillende sectoren en tot vandaag misschien niet genoeg wordt gedeeld.

De recente wetenschappelijke literatuur verwijst steeds vaker naar kennisoverdracht ('kennisdelen') en het creëren van kennis over organisatiegrenzen heen. Een medewerker van een JAC of een begeleider uit een leefgroep die een herstelgesprek wil voeren, hoeft niet per se te weten van welk steunpunt die informatie afkomstig is. Hij of zij wil correcte, relevante, toepasbare  informatie. En gelijk hebben ze.

De betrokken steunpunten kiezen dus heel bewust om zich minder te profileren en om  volop in te zetten op intersectorale kennisdeling.

Meer dan 1000 pagina's, and counting

Kennisplein.be bevat in de eerste plaats honderden pagina's met thematische informatie. Momenteel tellen we een 50-tal thema's.

Elk van deze themapagina's kent dan nog een 7-tal rubrieken: In de praktijk, verdieping, externe links, FAQ, nieuws, activiteiten … In die rubrieken willen we zeer duidelijk de verbinding maken met wat leeft in de praktijk: goede praktijken en projecten, methodieken, veel-gestelde vragen (casussen), vormingen, enzovoort.

Bepaalde pagina's zijn natuurlijk relevant voor verschillende thema's. De architectuur van het kennisplein laat toe om deze pagina's te voorzien van verschillende tags zodat ze overal zichtbaar zijn waar relevant. Dit maakt dat je op het kennisplein haast zonder het te merken bij nieuwe informatie en aanverwante thema's terechtkomt, gewoon door te klikken.

Kenniskringen en kenniskaarten

Kennis zit natuurlijk niet alleen bij stafmedewerkers van expertisecentra of steunpunten, maar ook -en misschien vooral- bij de praktijkwerkers in de verschillende sectoren. Kennisplein.be wil er ook voor zorgen dat meer praktijkkennis wordt gedeeld. Op kennisplein.be kom je dus niet alleen kennis halen, maar kan je ook kennis brengen. Dit kan via kenniskringen en kenniskaarten.

Kenniskringen zijn afgesloten omgevingen waarin mensen rond een bepaald onderwerp of project kunnen samenwerken. Nieuwe methodieken of teksten die hier uit voortvloeien kunnen dan ten gepaste tijden op het publieke kennisplein worden geplaatst.  We stimuleren zo niet alleen het uitwisselen van kennis tussen de deelnemers, maar willen er ook toe bijdragen dat eerder impliciete praktijkkennis wordt geëxpliciteerd en gedeeld.

Kenniskaarten zijn 'profielen' waarmee praktijkwerkers hun expertise en ervaringen kunnen bekend maken. Bezoekers van kennisplein.be kunnen zo ook op zoek gaan naar 'echte mensen' die eventueel geïnteresseerd zijn om samen aan een bepaald project te werken, een vorming op te zetten of een publicatie neer te pennen. We geven dus niet alleen toegang tot de kennis zelf, maar ook tot de bronnen van die kennis.

Wil je graag meer weten over hoe kennisplein.be precies werkt, klik dan hier.

Wil je naar de pagina's van partners van kennisplein.be, klik dan op het logo

 

Steunpunt JeugdhulpSteunpunt Expertise NetwerkenSteunpunt Algemeen Welzijnswerk    

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus
kennisplein.be
info@kennisplein.be
Kennisplein

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo