Ons bestuur print
Ons bestuur is samengesteld met mensen die verschillende perspectieven inbrengen: vertegenwoordiging CAW's en Tele Onthaal, inhoudelijke expertise uit CAW's, onderzoek, opleidingen, gebruikers en lokaal sociaal beleid.

Logo Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

Leden van de Raad van Bestuur van de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk​

Jan St​​​eyaert

Voorzitter
Onderzoeker Expertisecentrum Dementie, docent master sociaal werk U- Antwerpen
jan@steyaert.org

​Lieve Polfl​iet

Ondervoorzitter

Adjunct-directeur  CAW Oost Brabant

lieve.polfliet@cawoostbrabant.be

Hans Bod​​yn

​Diensthoofd, sociaal consulent van de dienst straathoekwerk, stad Gent
han​s.bodyn@gent.be

​K​​​oen De Vylder

Directeur CAW Antwerpen 
koen.devylder@cawantwerpen.be

​Chris De Ket​​elbutter

Directeur Tele Onthaal Oost-Vlaanderen 
federatie@tele-onthaal.be

​Koen Herm​ans

Projectleider LUCAS
Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven
koen.hermans@soc.kuleuven.be

​Stef Joriss​​en

Stafmedewerker Netwerk tegen Armoede
stef.jorissen@vlaams-netwerk-armoede.be

​Eric Nysm​ans

Leidend ambtenaar, Welzijnszorg Kempen
eric.nysmans@iok.be

​Elise Mor​​iau

Directeur CAW Halle-Vilvoorde
elise.moriau@cawhallevilvoorde.be

​Guy Vanderst​​raeten

Directeur CAW Limburg
guy.vanderstraeten@cawlimburg.be

​Mieke Van Du​​rme

Coördinator CAW Oost-Vlaanderen
miekevandurme@cawoostvlaanderen.be

​Hilde Vlae​​minck

Docent master sociaal werk KU Leuven
hilde.vlaeminck@soc.kuleuven.be

​Plaatsvervangend lid:

Leen Devliege​​here

Directeur Tele Onthaal West-Vlaanderen
west-vlaanderen@tele-onthaal.be

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
0497 37 91 58
info@steunpunt.be

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo