Cover Onderzoek werkzame factoren en methodieken
Onderzoek werkzame factoren en methodieken
In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn deed Steunpunt Jeugdhulp onderzoek naar werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Bijzondere jeugdzorg
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Dit onderzoek had als eerste doel om meer zicht te krijgen op wat werkt in de residentiële jeugdzorg. De tweede doelstelling is te achterhalen welke ondersteuningsnoden er leven bij Vlaamse residentiële voorzieningen. Het onderzoek ving aan met een internationaal literatuuronderzoek. Vervolgens interviewden we 24 residentiële voorzieningen en organiseerden we 2 focusgroepen waar 13 voorzieningen aan deelnamen.

Auteur(s)

Lydwine Huizinga

Uitgeverij

Steunpunt Jeugdhulp

Jaar

2012

Thema's

Alle thema's