Onderzoek gezonde voeding
Aandacht geven aan de relatie tussen voeding en gedrag bij kinderen en jongeren is één actiepunt binnen de jeugdhulp. Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan de algemene (fysieke) gezondheidstoestand van kinderen en jongeren.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
gezond leven

Stilaan wordt duidelijk dat we de invloed van voeding op ons gedrag en psychisch welzijn niet mogen onderschatten. Meer en meer wetenschappelijk onderzoek richt zich op deze relatie. Onder andere in Nederland en Groot-Brittannië verrichten verschillende organisaties onderzoek naar het verband tussen voeding (dieet) en ADHD, depressie, angsten en zelfs dyslexie. Ook al is de relatie voeding-gedrag nogal evident (‘mens sana in corpore sano’, weet u wel), onderzoek hiernaar gebeurt nog maar vrij recent.
Men richt zich hierbij momenteel op verschillende voedingsbestanddelen. Wat is de invloed van suiker, van omega 3, van vitaminen en mineralen, van allergieën enz. op ons gedrag? Jammer genoeg zijn er nog geen eenduidige resultaten. Wat ADHD betreft, werden al goede resultaten geboekt met een eliminatiedieet (het zogenaamde Pelsser dieet: www.adhdenvoeding.nl). Anderen beweren dan weer dat het bevorderen van gezonde gewoonten zoals het eten van groenten en fruit, voordelen biedt ten opzichte van een meer restrictieve benadering. Omdat men er van uitgaat dat door een gebrek aan gezonde voeding bepaalde tekorten ontstaan, werkt men in Engeland vooral via het toedienen van supplementen zoals magnesium en visolie (omega 3) (zie o.a. www.foodforthebrain.org).

Het belang van een gezond eetpatroon

Aandacht geven aan de relatie tussen voeding en gedrag bij kinderen en jongeren is één actiepunt binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan de algemene (fysieke) gezondheidstoestand van kinderen en jongeren. Ongezond voedingsgedrag heeft immers gevolgen zowel op korte als op lange termijn. Op korte termijn denken we aan ijzertekort, obesitas, tandcaries ... Op lange termijn kan een slecht voedingspatroon kanker, infarcten, osteoporose ... veroorzaken.

Uit een onderzoek van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde van de Universiteit Gent uit 2006 blijkt dat slechts 15 % van de jongens tegenover 40 % van de meisjes voldeden aan een gezond eetpatroon. De onderzoekers stelden ook vast dat jongens en meisjes uit het ASO gezonder eten dan leerlingen uit de andere richtingen. (Gezond werd in dit onderzoek geoperationaliseerd door het dagelijks eten van fruit en groenten en maximum 1 keer per dag een frisdrank drinken). Uit de gezondheidsenquête van 2004 blijkt bovendien dat 11 % van de jongeren tussen 2 en 18 jaar lijdt aan overgewicht. Bovendien verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie een toename van personen met overgewicht van 2005 tot 2015 met 43 %, en van zwaarlijvigheid met maar liefst 70 %.

Thema's

Alle thema's