Ouderverenigingen en projecten
Radicalisering: hieronder vermelden we de gegevens van enkele ouderverenigingen en (ondersteunigs-projecten voor ouders en familieleden.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Radicalisering
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 
S.A.V.E Belgium (Society Against V​iolent Extremism Belgium)

Contact: Saliha Ben Ali (gsm 0471 51 27 45 / mail benalisaliha@gmail.com )

S.A.V.E Belgium werkt rond de preventie van radicalisering. Ze wil haar ervaring delen met anderen en zo mensen bewust maken van de eerste tekenen van radicalisering. Daarnaast wil S.A.V.E. ook families van Belgische Syriëstrijders steunen door hen te informeren over de bestaande sociale, wettelijke en psychologische netwerken.

Daarnaast opende SAVE Belgium ook Mothers Schools in Schaarbeek en Vilvoorde. Op termijn zouden er, zodra er budget voor is, nog Mother Schools komen in Ganshoren en Molenbeek. In een Mothers School leren moeders, die een centrale rol spelen in de moslimcultuur, via workshops om hun kinderen beter te begrijpen en het contact te herstellen.

"Mothers School" is ontworpen om moeders het vertrouwen en de vaardigheden bij te brengen om hun kinderen doeltreffend te beschermen tegen radicalisering. 'Ervaringsdeskundige' moeders wiens kind effectief geradicaliseerd is, en mama's die zich zorgen maken om hun kind, vormen samen een groepje van 10 personen, gedurende tien modules wekelijks zullen samenkomen onder deskundige begeleiding.

​​​​Slim voor ouders​​ (Elegast VZW: Antwerpen)

Contact: Marc Parmentier (tel 03 286 75 25 / mail marc.parmentier@elegast.be)

Het project organi​seert in 5 kwetsbare buurten in Antwerpen workshops voor ouders (of  familieleden) die meer willen weten over het radicaliseringsproces van jongeren. De workshop biedt ook tools aan om met jongeren het gesprek over dit thema aan te gaan. Indien ouders na de workshop ernstig bezorgd blijven rond de identiteitsontwikkeling van hun kinderen, kan een kortdurende contextbegeleiding rond dit thema opgestart worden.

Averr​oes (Gent)

Contact: Mohamed Ben Haddou (gsm 0486 57 99 62 / mail map.gent@gmail.com )
Het project biedt

  • contextuele (familiale) bewustmaking,
  • ondersteuning en sensibilisering ter preventie (vroegdetectie en terugvalpreventie/interventie) van radicalisering van jongeren,
  • trainingssessies met familieleden en begeleiding van familiegroepen. 

​Hoedsaa​​m (Vzw Touter, Antw​erpen)

​​Contact: Hilde Herry​gers (tel 03 236 80 20 / mail hilde.herrygers@detouter.be )

Het project biedt aan een groep ouders concrete handvaten om terug een relatie aan te gaan met hun radicaliserende kinderen waarop ze hun grip verloren hebben of dreigen te verliezen. Door zich actief en geweldloos te verzetten tegen ongewenste handelingen en ideeën van hun kinderen én onvoorwaardelijk aanwezig te zijn in hun leven, versterken we deze ouders. 

L​​eiaarde PLUS! (Kortrijk)

Contact: Marlies Geldof (tel 056/717/748 / mail marlies@leiaardekortrijk.be )

Realisatie van een informele plaats in Kortrijk waar families (brede definiëring met focus op volwassenen) terecht kunnen met vragen en bezorgdheden omtrent (gewelddadige) radicalisering, opvoeden in diversiteit & samenleven in diversiteit. Anderzijds het ondersteunen van de opstart van een supportgroep voor & door ouders, en hen een plek bieden in Intercultureel Centrum Leiaarde.

​​​Oudergroep CA​​W Stad Vilvoorde

Contact: Sofie Vermeulen (gsm 0498701331 / mail sofie.vermeulen@cawhallevilvoorde.be)
Project dat de ouders van vertrekkers de nodige ondersteuning biedt. Niet alleen om zelf om te gaan met hun verlies, maar zeker ook om hen te versterken in hun rol als ouder naar hun andere kinderen en hen voor te bereiden op een eventuele terugkeer van hun vertrokken zoon of dochter. Ook ervoor zorgen dat mensen bij de meest gepaste hulp terecht komen, dit door middel van een oudergroep bijvoorbeeld. 


Thema's

Alle thema's