Jongere staat in halfdonker voor beschilderd decor
8/02/2019
Nieuw jeugddelinquentierecht goedgekeurd
Jongeren kunnen nu ook zelf een positief project voorstellen als reactie op het delict.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Jeugddelinquentie; Bijzondere jeugdzorg
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Jongere staat in halfdonker  voor geschilderd decor

Op 6 februari 2019 werd het decreet jeugddelinquentierecht goedgekeurd door het Vlaams parlement.  Het treedt in werking op 1 september 2019

Er zijn alleen nog delictspecifieke reacties. Als de jongere ook hulp nodig heeft, gebeurt dit volgens het decreet op de integrale jeugdhulp. Het parket krijgt meer bevoegdheden om te reageren op jeugddelicten. Dit garandeert een snellere reactie. 

Jongeren kunnen nu ook zelf een positief project voorstellen als reactie op het delict. Ze kunnen dit zelf invullen eventueel samen met hun ouders en onder begeleiding.

De jeugdrechter kan ook zwaardere sancties opleggen dan voorheen bij zeer zware feiten. Die kunnen oplopen tot 7 jaar detentie voor jongeren die ouder zijn dan 16 jaar.

Het is de verwachting dat hierdoor het aantal uithandengevingen zal afnemen.

Provinciale infosessies

De Vlaamse overheid organiseert samen met SAM provinciale infosessies om het decreet toe te lichten. Ook de gevolgen voor de jeugdhulp, het delictspecifieke aanbod vanuit de jeugdhulp en de vernieuwde werking van de gemeenschapsinstellingen komen hier aan bod. 

De sessies zullen doorgaan tussen half april en half mei. Data en locaties volgen nog.

Thema's

Alle thema's