Vluchtmisdrijf met fietser
Niet-aangeboren Hersenletsel
Onder de noemer 'niet-aangeboren hersenletsel' (NAH) valt een brede waaier aan beperkingen. De oorzaken van een NAH zijn even divers.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​​​​​​​​​​Het overkomt meer mensen dan we denken. Geëxtrapoleerde cijfers vanuit Nederland (Hersenz, Judith Zadoks 2015) tonen aan dat er in Vlaanderen elk jaar opnieuw 50.000 nieuwe patiënten bijkomen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) waarvan 15.000 mensen die er aanzienlijke blijvende beperkingen aan overhouden

Wat alle mensen met een NAH met elkaar gemeen hebben, is dat er een breuk in hun levenslijn heeft plaatsgevonden. Er is een leven vóór en een leven na het letsel. En de twee kunnen behoorlijk van elkaar verschillen... Lees meer over NAH​

Vlaams He​rsenletselplan

De voorbije jaren hebben alle actoren die zich inzetten voor een betere ondersteuning van de personen met NAH, hun krachten gebundeld in de vorm van een Vlaams Hersenletselplan NAH.

Het Vlaams Hersenletselplan is in de schoot van het Vlaams Platform NAH tot stand gekomen. Het is het resultaat van herhaaldelijke vrijwillige ontmoetingen en samenwerking tussen professionelen uit verschillende zorgsectoren, de vijf regionale samenwerkingsverbanden, opleidings- en vormingsinstanties, onderzoekers, gebruikersverenigingen en mantelzorgers.

Het plan kwam tot stand op suggestie van minister Jo Vandeurzen om een actieplan met duidelijke speerpunten te lanceren.

Werkgroepen 

Drie werkgroepen werken aan de concretisering van de drie speerpunten van het Vlaams Hersenletselplan NAH:​

  • Sensibilisering

  • Brede zorg

  • Innovatie en onderzoek​

De week van NAH

Meestal kan je niet zien dat iemand een NAH heeft. Voor de meeste mensen is NAH dan ook een onbekende aandoening.

Met De week van NAH willen we daar verandering in brengen.
 

Themaplein Hersenletsels.be

NAH heeft nu een eigen plein dat hetzelfde werkt als kennisplein.be.
Een plein met énkel informatie rond hersenletsels. Alle info die hier staat én nog veel meer vind je terug op www.hersenletsels.be
Banner homepage hersenletsels.be
Ali Kazem Zadeh
Ali Kazem Zadeh
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's