Naar een betere psychosociale zorg voor getroffenen van rampen en terreur
Wat zijn de noden en behoeften van getroffenen?  Hoe kunnen we daar een antwoord op verzinnen? Hoe leggen we de nadruk op de continuïteit van de zorg doorheen de verschillende fases van het Psychosociaal Interventieplan?
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Slachtoffers
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Seminarie 'Beter tegemoetkomen aan de noden van getroffenen na rampen of aanslagen'

Na de aanslagen in Brussel werkte een werkgroepje van organisaties betrokken bij de psychosociale zorg een discussienota uit. Het was de basis voor een discussie op het seminarie van 24 januari 2017

Het materiaal dat dit seminarie opleverde

Welke ideeën zijn er over het opbouwen van kennis en expertise op verschillende terreinen? Wat zijn de individuele psychosociale noden en behoeften? Hoe besteden we aandacht aan gemeenschapsopbouw en communicatie naar de brede bevolking en specifieke doelgroepen?

Het Kader

Een voorbeeld: Impact

  • Werking en structuur van Impact (Michel Dückers).
    Impact is een Nederlands kennis-en adviescentrum psychosociale hulp bij rampen en calamiteiten. Zij maken een duidelijk onderscheid tussen taken die zij opnemen in de 'warme' fase van een ramp (als de ramp net is gebeurd) en de 'koude' fase (de periode tussen rampen).

  • Bruikbare publicaties op website Impact

  • Impact realiseerde onder meer verschillende richtlijnen: filmpje over de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp

     

Verdieping 3 thema's

Verslagen van de namiddagwerkgroepen: Samengevoegd Verslag werkgroep.docx


Vervolg


We schreven een adviesnota op basis van de discussies tijdens dit seminarie. Deze adviesnota benadrukt de gemeenschappelijke aandachtspunten die tijdens het seminarie werden gedefinieerd. We gebruiken deze als standpunt op verschillende overlegfora die over de evaluatie van de aanslagen gaan.