Vrouw wacht bij 2 rolstoelen
Mantelzorg
We willen allemaal zo lang mogelijk in onze vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat garanderen vraagt om een samenspel van mantelzorg, zelfhulp en professionele zorg.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Eendracht maakt zeker macht als de juiste informatie, kennis, deskundigheid en informatie voor handen zijn. Hier bundelen we die rond het thema mantelzorg.​

Man​​telzorg

  • Een vrouw die elke nacht opstaat voor  haar chronisch zieke echtgenoot;

  • een behulpzame man op pensioen die een boodschap doet voor zijn buurvrouw;

  • een tiener die de stemmingsproblemen van haar mama opvangt ...

Pas als er persoonlijke, informele betrokkenheid is én de hulp onmisbaar is spreken we van mantelzorg. Mantelzorg staat niet naast de professionele zorg en ondersteuning. Het gaat om complementaire vormen van deskundigheid. Samen realiseren zorgvrager, mantelzorger en professional een betere ‘gedeelde’ zorg en ondersteuning.

Acht​​er​​grond

​Mantelzorgers zijn personen die op regelmatige basis zorgtaken uitvoeren voor een zorgbehoevende huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis’ (Jacobs , 2004) Er zijn verschillende perspectieven op mantelzorg. Vanuit een sociale bril kan de zorgsituatie als een keten van zorg beschouwd worden, bijvoorbeeld in een zorgzame buurt. Vanuit een meer psychologische bril kan gefocust worden op hoe de individuele mantelzorger zijn of haar rol vervult. Er zijn verschillende opvattingen over hoe intens de taak van een mantelzorger dient te zijn om als dusdanig erkend te wor​den . In dat verband maken sommigen het onderscheid tussen ‘gebruikelijke’ of ‘bovengebruikelijke’ zorg (CIZ, 2005).  

De frequentie, intensiteit en aard van mantelzorg kunnen  verschillen, maar in principe zijn mantelzorgers dagelijks beschikbaar en nemen ze de ​verantwoordelijkheid voor (een deel van) de zorg en ondersteuning op zich (Maes, Van Puyenbroeck, 2015)

Daarmee zijn mantelzorgers een cruciale schakel in een inclusieve zorg voor en ondersteuning van ouderen, chronisch zieken of psychiatrische patiënten en van mensen met een beperking (Declercq, Vermeulen, 2011).

Samen met de professionele thuiszorg en het vrijwilligerswerk, zorgen de mantelzorgers er voor dat mensen die nood hebben aan zorg en ondersteuning (zo lang mogelijk) in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven. ​Naast de inzet van ambulante zorg en ondersteuning kunnen ook de inzet van individuele hulpmiddelen en domotica of woningaanpassingen mee de kwaliteit van leven garanderen. Maar de kritische succesfactor blijft de aanwezigheid van mantelzorgers die regelmatig langskomen, boodschappen meebrengen of een oogje in het zeil houden. De nood aan zorg en ondersteuning laat zich namelijk niet reduceren tot de tijdstippen dat er professionele zorg beschikbaar is (Steyaert, Knaeps, 2016).​

Ook in zorgsituaties waar de zorgvrager kan beroep doen op (semi-)residentiële hulp, bv. opvang overdag of tijdelijk ’s nachts, blijft het belangrijk dat de mantelzorger als partner in de zorg betrokken blijft. Contextgericht werken vanuit de intramurale zorg betekent ook aandacht en mogelijkheid tot input van de mantelzorger.

​​​​​Bundelen van kennis en informatie over mantelzorg

​Op dit deel van het kennisplein bundelen we kennis en informatie over mantelzorg. We inventariseren onderzoeken en beleidsdocumenten, maar ook  instrumenten en methodieken om mantelzorgers te ondersteunen. ​

Katrien Segers
Katrien Segers
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws