Leertraject voor outreachende werkers

Op dinsdag 7 maart, donderdag 20 april, dinsdag 23 mei en dinsdag 20 juni 2017.
De laatste datum wordt samen met de deelnemers afgesproken.

Organisator

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Datum

7/03/2017

Locatie

Permeke (Zaal Sierra)
De Coninckplein 26
2060 Antwerpen

Prijs

60€ Let op: Er worden geen broodjes voorzien!

Inschrijving

Korte samenvatting

Banner Leertraject voor outreachende.jpg

Wat is het opzet?

Als outreacher verlaat je dagelijks of regelmatig de veilige omgeving van je bureau om in de leefwereld van je doelgroep met hen aan de slag te gaan. Je zoekt contact op straat, in de publieke of semi-publieke ruimte, in de huiselijke sfeer, in voorzieningen… en biedt vandaaruit ondersteuning. Outreachend werken vraagt een andere aanpak, een zekere je-ne-sais- quoi. Als (preventieve) woonbegeleider, straathoekwerker, OCMW-medewerker, ervaringsdeskundige, CAW-medewerker, begeleider, vindplaatsgericht jeugdwerker, vrijwilliger… kan het boeiend en leerrijk zijn om ervaringen uit te wisselen met andere outreachers die gelijkaardig of volledig ander werk doen.

Het is een interactief proces van 5 bijeenkomsten. De inhoud is afgestemd op de leerbehoeften van de groep. De focus ligt op het versterken van jezelf en van je kennis als outreacher alsook op het sensibiliseren van je collega’s, verantwoordelijke of directie. Dit doen we door middel van uitwisseling en vorming.

Dit leertraject wordt georganiseerd door Reach Out! De begeleiders zijn:

Cis Dewaele, Marie Van der Cam, Erik Castermans, Joost Bonte, Erik Vreven, Theo Christoffels en Sandra Beelen.

Voor wie?

Praktijkwerkers (professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers) die outreachend werken (uit het algemeen welzijnswerk, jeugdwerk, jeugdzorg, openbare besturen, geestelijke gezondheidszorg, samenlevingsopbouw, vrijwilligerswerkingen,…) die ofwel de basiscursus outreach gevolgd hebben van Reach Out! ofwel minstens 2 jaar ervaring hebben met outreachend werken.

Programma

Het leertraject is een interactief proces van 5 bijeenkomsten met een interval van ongeveer 5 weken. De inhoud is afgestemd op de leerbehoeften van de groep. De focus ligt op het versterkenvan jezelf en van je kennis als outreacher alsook op het sensibiliseren van je collega’s, verantwoordelijke of directie. Dit doen we door middel van uitwisseling en vorming.

Eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst is er ruimte voor kennismaking en worden de leerbehoeften uitgebreid besproken. De 4 thema’s worden vastgelegd voor de komende sessies.

Voorbeelden: werken met de Quickscan, de Cirkel, sensibiliseren van collega’s over je werk, werken met signalen, case-bespreking en intervisie, vorming rond omgaan met grenzen, contact maken, werken met sociale netwerksites (oa Facebook), bezoek aan een voorziening enz.

Bijeenkomst 2 – 5

De gekozen thema’s worden uitgediept. Dit kan in de vorm van kennisoverdracht, een praktische workshop, groepsdiscussie, intervisie, bezoek aan een voorziening,…

Voor meer info: Marie Van der Cam, marie.vandercam@steunpunt.be, 0485 19 83 92

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo