Cover Krachtgerichte ondersteuning van sociale netwerken
Krachtgerichte ondersteuning van sociale netwerken
Dit inhoudelijk kader schetst onze visie op het ondersteunen van sociale netwerken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Sociaal netwerk versterken
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
vermaatschappelijking; krachtgericht werken

De mens is een sociaal wezen, sociale netwerken zijn 'des levens'. Zonder de steun van de familiale- en sociale omgeving wordt het functioneren zeer moeilijk. Dat is altijd al zo geweest. Toch is er vandaag, mede onder impuls van de vermaatschappelijking van de zorg, een hernieuwde aandacht voor de netwerken die mensen al dan niet omringen. Sociale netwerken zijn in het licht van een snel veranderende samenleving, een veranderende kijk op 'goed sociaal werk' én een veranderend beleid, brandend actueel.

Dit inhoudelijk kader schetst onze visie op het ondersteunen van sociale netwerken.  Na de omschrijving van enkele belangrijke begrippen die in dit discours vaak opduiken, kaderen we de hernieuwde aandacht vanuit de invalshoeken 'samenleving', 'hulpverlening' en 'beleid'. We zoomen daarbij in op enkele kernaspecten, praktijkvraagstukken en paradoxen.

De uitdaging bestaat er in om het actief betrekken en ondersteunen van sociale netwerken niet louter als een bijkomend aandachtspunt of een methodiek te beschouwen. Het is een essentieel onderdeel van krachtgericht werken met het oog op 'empowerment' van kwetsbare mensen. 

Auteur(s)

Kristin Nuyts

Uitgeverij

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Jaar

2017
 

Thema's

Alle thema's