Rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp
Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen bestaat zowel uit rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) als uit niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ).
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Integrale Jeugdhulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
rechtstreeks toegankelijke hulp; Intersectorale Toegangspoort

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulp die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar de cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning, … te vragen. Zo kan hij steeds terecht bij hulpverleners uit de 'brede instap':

  • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongeren Adviescentra (JAC);

  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB);

  • De inloopteams en preventieteams van Kind en Gezin;

  • Diensten voor pleegzorg voor ondersteunende pleegzorg (weekends en vakanties, kortdurend);

  • Huisartsen, leerkrachten, politie, ziekenhuizen, OCMW’s, sociale huizen, …

Andere diensten zijn meer gespecialiseerd in bepaalde probleemgebieden, maar zijn ook voor iedereen toegankelijk (de probleemgebonden diensten):

  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG);

  • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG);

  • Rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding en Diensten Ondersteuningsplan (DOP) van het VAPH.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief.

Naast de opdeling tussen RTJ en NRTJ, en de opstart van de intersectorale toegangspoort, is het hulpverleningsaanod in Vlaanderen ook gemoduleerd. Het hulpaanbod van alle hulpverleningsinstanties wordt daarvoor op eenzelfde manier omschreven. Een module is een pakket van jeugdhulp dat een voorziening afzonderlijk aan een cliënt kan aanbieden. Alle beschikbare jeugdhulp (zowel RTJ als NRTJ) werd in dergelijke modules omgezet.

Een schematische voorstelling van het jeugdhulplandschap vind je hier.schema-jeugdhulplandschap.png 

Annemie Van Looveren

annemie.vanlooveren@samvzw.be

Thema's

Alle thema's