​​​​​​​​​​​Kenniskringen?

Hier kan je een overzicht krijgen van alle kenniskringen die via kennisplein.be actief zijn.
Sommige zijn open, andere zijn​ bedoeld voor een specifieke doelgroep.
Naar kenniskringen die aansluiten bij een thema op kennisplein.be, kan je ook via de rubriek Kenniskringen bij dat thema.

>Meer weten over hoe een kenniskring werkt?

Lid worden 

Om lid te kunnen zijn van een kenniskring is het noodzakelijk dat je geregistreerd bent.
Wie wenst, kan daarna een kenniskaart invullen.
Ben je nog niet geregistreerd? Registreer je nu.
Daarna kan je een aanvraag indienen om lid te worden.

Hoe inloggen op de kenniskring waar je lid van bent?

Je klikt in het overzicht hieronder op de naam van die kenniskring.
Daarna krijg je een inlogscherm.
Personeel/medewerkers van één van de partners van het kennisplein loggen in via knop rechts boven: inlog medewerkers.
Alle andere gebruikers van de kenniskring loggen in via het formulier dat verschijnt.

Gesloten kenniskringen?

Gesloten kenniskringen zijn afgeschermd; enkel leden hebben toegang.

​Naam​​

​Omsc​hrijving

​Toe​gang

Contactee​​r beheerder

​Kwaliteitscoördinatoren CAW

Deze digitale plek is bedoeld voor de kwaliteitscoördinatoren van de CAW's.

​Kwaliteitscoördinatoren CAW's kunnen een aanvraag tot toegang indienen.

​Marina Punie
CAW Limburg

Peter Brepoels
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Kenniskring De Trapleer

​Binnen de Westhoek merken we momenteel een leemte op wat betreft vorming en persoonlijke ontwikkeling voor personen met een verstandelijke beperking en NAH.
Met De Trapleer willen we een platform creëren, bestaande uit verschillende (regionale) partners om meer aandacht te schenken aan dit thema en via samenwerkingsverbanden het aanbod voor de doelgroep te verruimen.

We richten ons in eerste instantie tot partners binnen de regio maar uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom om actief aan te sluiten.


Frederik Desodt

Projectcoördinator De Trapleer

Kenniskring bezoekruimte

​Digitale werkplek van en voor de teamverantwoordelijken van de bezoekruimte.

​Medewerkers bezoekruimte.
Andere CAW-medewerkers kunnen een aanvraag tot toegang indienen.

Elsie Vermeulen
CAW Oost-Vlaanderen


Kenniswerkers Antwerpen

​Achter deze kring steekt een groep enthousiaste mensen die binnen hun eigen organisatie verantwoordelijk zijn voor alles wat te maken heeft met VTO en kennismanagement.

​Leden van Kenniswerkers Antwerpen; nieuwe leden zijn altijd welkom.

Daniëlle de Regt
SEN vzw

Executieve vaardigheden van kinderen met ASS

​Het Anker (onderdeel van De Kade vzw) ontwikkelde samen met het SEN een werkmap Trainen van executieve functies bij kinderen met ASS (uitgegeven bij Garant). In dit documentatiecentrum staat al het werkmateriaal gebundeld dat bij de map hoort.

​Wie deze map heeft aangeschaft, krijgt automatisch toegang.

Katrien Wouters
SEN vzw

Kenniskring We-dossier

​Het We-dossier is het elektronisch dossier dat de CAW's gebruiken. 

We-dossier verantwoordelijken

​Boris Ketels
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Kenniskring We-dossier - Testen nieuwe casus

​Het We-dossier is het elektronisch dossier dat de CAW's gebruiken. 

In deze kring wordt gewerkt aan de optimalisatie van nieuwe casussen.

​Alle CAW-medewerkers die met het We-dossier werken kunnen lidmaatschap aanvragen. 

​Boris Ketels
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

SENSEO-Documentatiecentrum SEO-R²

​Alle materialen rond SEO-R²

​Wie het boek Morisse F. & Došen A. (Red.): Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking – Revised²: Een instrument voor assessment heeft aangeschaft.

Katrien Wouters
SEN vzw

Zelfevaluatie-instrument CAW

​Alle materiaal dat opgesteld werd in kader van project zelfevaluatie.

​Kwaliteitscoördinatoren en andere verantwoordelijken voor project zelfevaluatie in de CAW

Peter Brepoels
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Intervisiegroep NAH Halle-Vilvoorde

De kenniskring Intervisiegroep NAH Halle-Vilvoorde is een groep praktijkwerkers uit voorzieningen die werken met mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel en heeft volgende doelstellingen: het delen van kennis en expertise m.b.t. NAH en thematische en inhoudelijke verdieping m.b.t. de NAH-problematiek.

​Leden van de intervisiegroep. Nieuwe leden altijd welkom.

Elina Van Win
SEN vzw

Autisme en psychotherapie

​Deze kring is bedoeld voor psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen... die kinderen, jongeren en volwassenen met autisme begeleiden vanuit een psychotherapeutische benadering. Ervaringsuitwisseling en kennisverdieping staan centraal.

​Nieuwe leden altijd welkom.

Mileen Janssens
Katrien Wouters
SEN vzw

​Kenniskring Slachtofferhulp

​Deze kring is bedoeld voor coördinatoren diensten Slachtofferhulp CAW's

Gesloten kenniskring​.

​Kurt Debacker

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

​Beroepsgeheim in integrale jeugdhulp vanuit  cliëntenrechten

​Deze kenniskring is bedoeld voor een welomschreven groep.

Gesloten kenniskring, beperkte duur.​

Kris Stas, Annemie Van Looveren

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk & Steunpunt Jeugdhulp

​Vluchtelingen

Deze kenniskring is bedoeld voor praktijkwerkers.​

​Nieuwe leden altijd welkom.
Toegang aanvragen bij Martine.

Martine Van Geyt

Databank didactische figuren voor scholieren met visuele beperking​Gesloten kenniskringJoppe Frateur
​Leergroep thuislozen en hun netwerken

De inhoud die hier geplaatst wordt is enkel en alleen toegankelijk is voor de leden van de 'Leergroep thuislozen en hun netwerken'.

Deze kring is gesloten.

Ludo Serrien ,Peter Brepoels

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Sectorale werkgroep thuisloosheid

​Deze kenniskring is voorlopig enkel bedoeld voor leden en plaatsvervangers van de sectorale werkgroep thuisloosheid.

​Deze kring is gesloten

Ludo Serrien

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

​Sectorale werkgroep relaties en scheiding

​Tijdelijke kenniskring ter ondersteuning van de sectorale werkgroep relaties en scheiding.

Enkel toegankelijk voor leden.

​Deze kring is gesloten

​Ludo Serrien

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Beroepsgeheim en beroepsethiek

Deze kenniskring is er voor praktijkwerkers uit verschillende sectoren die graag mee in debat gaan over beroepsethiek en beroepsgeheim in de hulpverlening.

Half-open kenniskring

Annemie Van Looveren, Kris Stas​

Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

De Vrije Ruimte: over beroepsgeheim en beroepsethiek


 

Hier kunnen experten vanuit verschillende invalshoeken (praktijk, juridische kaders, morele oordeelsvorming) met het thema bezig zijn, interessante cases, vragen, nieuwe informatie ... met elkaar uitwisselen.

​Deze kring is gesloten.

​Kris Stas, Annemie Van Looveren
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Jeugdhulp

 

​Leader WVL Brugfiguren

​Platform 'Brugfiguren en brede scholen als partners tegen kinderarmoede en gezinsarmoede.'

​Deze kring is gesloten

Luc Vanden Bogaerde

Samenlevingsopbouw

     

Open kenniskringen en blogs?

De kring of blog is voor iedereen zichtbaar en toegankelijk.

​Naam ​Omschrijving Contacteer beheerder​

Blog mediawijsheid

​Iedereen mediawijs! Blog waarin kennis opgedaan met project Media-W verzameld werd. En waar je nieuwe info over mediawijsheid aangeboden wordt.

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Straffe Struifie blogt

​Straatverhalen opgetekend door Straffe Struifie.
Ingefluisterd door straathoekwerkers

​Straathoekwerk

​Blog knooppunt-online

​Blog

​Knoopppunt-online

www.sen-seo.be

​Het virtuele trefpunt voor iedereen die met emotionele ontwikkeling aan de slag is, of dat wil gaan doen.

Cindy Stevelinck
Steunpunt ExpertiseNetwerken

Vreemdgaan Provincie Antwerpen

​Leren van, met en bij een ander, daar gaat het bij wissel-leren om.

Het is een vorm van ervaringsleren waarbij je over het muurtje klimt en binnenstapt in een andere organisatie. Vreemdgaan dus.

Julie Degrieck 
CAW AntwerpenVree

Dominick Vosters
Jongerenwelzijn

​Vreemdgaan Provincie Limburg

​Altijd al eens een vlieg willen zijn, glurend in een andere werking? Vraag je je ook wel eens af hoe het er aan toe gaat in de leefgroep van de dienst waar je zo vaak mee belt? Dan hebben we goed nieuws! Want het netwerk LIGANT biedt jou de mogelijkheid om eens over het muurtje te gaan kijken.

Dries Vanderputte

Ligant (Limburgs netwerk Geestelijke gezondheid Kinderen & jongeren)

Vreemdgaan-Wisselleren Provincie West-Vlaanderen

​Altijd al eens een vlieg willen zijn, glurend in een andere werking? Vraag je je ook wel eens af hoe het er aan toe gaat in de leefgroep van de dienst waar je zo vaak mee belt? Dan hebben we goed nieuws! Want het netwerk WINGG biedt jou de mogelijkheid om eens over het muurtje te gaan kijken.

Annick Dobbelaere

WINGG