Annelieshttps://www.kennisplein.be/Lists/UsersList/DispForm.aspx?ID=13248Venannelies.ven@samvzw.beStafmedewerkerGP0|#fe690e94-2eb4-4fff-a50a-9040eea85ee3;L0|#0fe690e94-2eb4-4fff-a50a-9040eea85ee3|Werknemer;GTSet|#f0b91437-4755-4362-824f-d6f409a847b4<div class="ExternalClass133BFB1B6BB04895AD196A166EB9CA21"><p>Ik ben sociaal verpleegkundige van opleiding, volgde daarna nog een bacheloropleiding psychologie en postgraduaat slachtofferbejegening, alsook de lerarenopleiding ('D-cursus').</p><p>Sinds februari 2011 werkzaam bij SEN vzw (Steunpunt Expertise Netwerken), welke nu onder het gefuseerde <strong>SAM, steunpunt Mens en Samenleving</strong> valt. Ik ben voornamelijk binnen regio Limburg werkzaam. Thema's waarmee ik aan de slag ben: </p><p>- middelengebruik bij personen met een handicap (Vlaams)</p><p>- wisselleren (project 'vreemdgaan') (Vlaams)</p><p>- emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking - coördinatie vormingsactiviteiten (Vlaams)</p><p>- gedetineerden met een (vermoeden ven) handicap (Limburg)</p><p>- autisme (Limburg)</p><p>- niet aangeboren hersenletsel of NAH (Limburg)</p></div>SAM, steunpunt Mens en Samenlevinghttps://www.linkedin.com/in/annelies-ven-92532aa3/jaGP0|#90fe3b39-44ff-44ce-8b5a-a3b7b6c19dea;L0|#090fe3b39-44ff-44ce-8b5a-a3b7b6c19dea|Netwerkvorming;GTSet|#ffa5b81f-416f-41c4-b3f4-2009a598e55f;GP0|#1b544e40-ffa2-4629-828f-8f2333c51a3d;L0|#01b544e40-ffa2-4629-828f-8f2333c51a3d|Procesbegeleiding;GP0|#5f4d6068-3009-460a-9d96-9f89dc7e28ee;L0|#05f4d6068-3009-460a-9d96-9f89dc7e28ee|Sensibiliseren;GP0|#9de14a3d-3545-4f13-b2cb-2e87d1b2506d;L0|#09de14a3d-3545-4f13-b2cb-2e87d1b2506d|projectmatig werk;GPP|#f72370b5-885f-4b1f-97fb-52c2af41334f;GP0|#e71d36ce-660e-4424-a063-1983b9f09786;L0|#0e71d36ce-660e-4424-a063-1983b9f09786|Voordrachten/Lezingen;GP0|#ddcf7253-88e1-4ae1-8930-492499c5cb98;L0|#0ddcf7253-88e1-4ae1-8930-492499c5cb98|Methodiekontwikkeling;GP0|#3cf38886-183e-4925-8996-aa398ee91764;L0|#03cf38886-183e-4925-8996-aa398ee91764|Kennismanagement;GP0|#0104cbf0-b750-4f18-a494-ba971468fcd3;L0|#00104cbf0-b750-4f18-a494-ba971468fcd3|Beleidsontwikkeling/-ondersteuning/-uitvoeringGP0|#07d749f8-396b-4547-81fa-3547859497b1;L0|#007d749f8-396b-4547-81fa-3547859497b1|Arbeidshandicap;GTSet|#6fff3af8-2042-4f65-83c8-bf24e50d42b5;GP0|#0ed3e154-c39c-4cc7-8303-5fae1c003b5b;L0|#00ed3e154-c39c-4cc7-8303-5fae1c003b5b|Autismespectrumstoornis en verstandelijke beperking;GP0|#7d903b68-4a55-4125-a900-da6ee4965d51;L0|#07d903b68-4a55-4125-a900-da6ee4965d51|Autismespectrumstoornis;GP0|#4822b243-cb61-4600-a01b-2f5d57bd5d0a;L0|#04822b243-cb61-4600-a01b-2f5d57bd5d0a|Gedetineerden;GP0|#70c64869-d097-4c39-8425-159f972e1ec6;L0|#070c64869-d097-4c39-8425-159f972e1ec6|Gedrags- en emotionele stoornis (GES);GP0|#8db2b0be-8b7b-45bc-a2f5-16d987011677;L0|#08db2b0be-8b7b-45bc-a2f5-16d987011677|Intersectorale kennisdeling verslaving;GP0|#cd588089-b2a1-4391-915f-a481ea81d104;L0|#0cd588089-b2a1-4391-915f-a481ea81d104|Jongvolwassenen;GP0|#f4ef77f5-aad7-413e-b501-2643ac58b974;L0|#0f4ef77f5-aad7-413e-b501-2643ac58b974|Kennisplein;GP0|#55ec6075-dd95-4c90-a9e1-684860d6156d;L0|#055ec6075-dd95-4c90-a9e1-684860d6156d|Licht verstandelijke beperking;GP0|#589167d9-c532-40d4-8b98-7f2cbfe52599;L0|#0589167d9-c532-40d4-8b98-7f2cbfe52599|Matig verstandelijke beperking;GP0|#0968f73c-823e-4c42-a4e2-6af1667c3924;L0|#00968f73c-823e-4c42-a4e2-6af1667c3924|Niet-aangeboren hersenletsel;GP0|#efa02e40-da4d-4996-8852-4fb419ff81d2;L0|#0efa02e40-da4d-4996-8852-4fb419ff81d2|Nieuw Ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap;GP0|#3abd88fb-129f-461d-bef4-c5cb87cf1403;L0|#03abd88fb-129f-461d-bef4-c5cb87cf1403|Personen met een handicap;GP0|#b10144c8-8dad-443e-a5ba-1c989831499c;L0|#0b10144c8-8dad-443e-a5ba-1c989831499c|Veranderingsprocessen;GP0|#6af829fd-f070-45db-8f01-51230b20de9f;L0|#06af829fd-f070-45db-8f01-51230b20de9f|VerslavingsproblematiekGP0|#7d165bc5-5403-4b04-aaf9-ee9b031613b9;L0|#07d165bc5-5403-4b04-aaf9-ee9b031613b9|Netwerking;GTSet|#455885d3-3f3f-41af-adb1-72db38da7095;GPP|#f8236e97-59e4-4345-b347-7260c9b96550;GP0|#06a94f4c-21cb-49f8-b8f6-c9e2bdd97161;L0|#006a94f4c-21cb-49f8-b8f6-c9e2bdd97161|WissellerenGP0|#a7c38961-397b-460e-8398-efaeedda84db;L0|#0a7c38961-397b-460e-8398-efaeedda84db|Provincie Limburg;GTSet|#e3359e34-fde4-4465-b23c-9cff855f7956;GP0|#4c99fc7e-6d7c-4ff9-b289-5cc9f256e181;L0|#04c99fc7e-6d7c-4ff9-b289-5cc9f256e181|VlaanderenGP0|#9bbd2327-d6ff-4ebc-bd61-d710d949c34d;L0|#09bbd2327-d6ff-4ebc-bd61-d710d949c34d|Algemeen Welzijnswerk;GTSet|#5be6673f-5551-4679-8f86-c8f9190776b7;GP0|#9c0417ff-fe38-4b81-9713-42b3b197f38f;L0|#09c0417ff-fe38-4b81-9713-42b3b197f38f|Algemene sociale dienstverlening;GP0|#a5638bf0-5691-4587-b674-cd5291f09505;L0|#0a5638bf0-5691-4587-b674-cd5291f09505|Geestelijke gezondheidszorg;GP0|#44b7c065-70e2-43eb-ae40-d7433091cc06;L0|#044b7c065-70e2-43eb-ae40-d7433091cc06|Jongeren;GP0|#90f84105-0cdb-4a42-b327-3c32067d6de0;L0|#090f84105-0cdb-4a42-b327-3c32067d6de0|Loopbaanbegeleiding;GPP|#88baf396-7335-41c0-b7c8-708464830d57;GP0|#c545fdcd-b25f-46b5-a2de-8d7935d2beb7;L0|#0c545fdcd-b25f-46b5-a2de-8d7935d2beb7|Personen met een handicap;GP0|#6f4f1a2d-0ed9-4a53-b926-fca2b67db14b;L0|#06f4f1a2d-0ed9-4a53-b926-fca2b67db14b|Thuiszorghttps://www.kennisplein.be/Lists/UsersList/Attachments/13248/Annelies.PNG


Thema's

Alle thema's