Justitieel welzijnswerk
Justitieel welzijnswerk vertrekt van het principe dat ieder lid van de samenleving beschikt over gelijke basisrechten en die moet kunnen waarmaken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Detentie
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
gedetineerden

Het algemeen welzijnswerk speelt een sleutelrol in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel door middel van de diensten Justitieel Welzijnswerk (JWW). De diensten JWW maken deel uit van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s).

Voor wie?

De diensten JWW richten zich naar verdachten en daders van strafbare feiten - in het bijzonder gedetineerden - en naar hun directe omgeving (familieleden en kinderen). Dit gebeurt door het inzetten van professionelen en vrijwilligers zowel binnen als buiten de gevangenismuren. De meeste aandacht van de werking JWW in de gevangenissen gaat echter naar de gedetineerden zelf.

Hulpaanbod op maat

JWW vertrekt van het principe dat ieder lid van de samenleving beschikt over gelijke basisrechten en die moet kunnen waarmaken. Dit betekent dat gedetineerden het recht op de maatschappelijke hulp- en dienstverlening blijven behouden en het recht hebben op een hulpaanbod op maat, gebas​eerd op hun vragen en noden.

Naast de organisatie van een eigen individueel en structureel aanbod op maat van de doelgroep, kan  JWW ook worden beschouwd als het voorportaal voor deze doelgroep naar het volledige aanbod van het CAW.

Justitieel welzijnswerk binnen de gevangenis

In elke Vlaamse en Brusselse gevangenis zijn medewerkers van Justitieel Welzijnswerk aan de slag. De opdracht van JWW binnen de gevangenis heeft individuele en structurele doelstellingen.

Trajectbegeleiders van de dienst Justitieel Welzijnswerk (JWW) zoeken samen met gedetineerden een antwoord op heel veel verschillende vragen. Een trajectbegeleider brengt mee de situatie in kaart en in samenspraak met de gedetineerde zelf gaat na welke hulpmiddelen er voorhanden zijn om problemen aan te pakken.

Concreet gaat dit vaak over praktische onderwerpen zoals huisvesting , financiële en sociaal-administratieve problemen. Vragen rond relaties met familie en vrienden in de buitenwereld en het slachtofferperspectief kunnen ook aan bod komen.  

Bovendien kan een gedetineerde ook in contact gebracht worden met een brede waaier aan hulp- en dienstverlening die aanwezig is in de gevangenis en buiten de muren (meestal met het oog op vrijlating). Dit hulp- en dienstverleningsaanbod omvat o.a. onderwijs, arbeidstoeleiding en tewerkstelling samen met verschillende sport en cultuur initiatieven. 

Contacten met gedetineerden variëren van éénmalige gesprekken waarin vooral informatie gegeven wordt tot langduriger begeleidingen tijdens de periode van detentie.

JWW heeft ook een ondersteunende rol ten aanzien van andere hulp- en dienstverleners die een aanbod doen in de gevangenis. De organisatieondersteuners van JWW maken hen wegwijs in de gevangenis en ondersteunen hen bij de (mede-)organisatie van hun activiteiten binnen de muren. Zij zorgen er immers mee voor dat een degelijk aanbod op vlak van onderwijs, arbeidstoeleiding, vorming, cultuur, sport, ontspanning… in de gevangenissen kan groeien.

Naast professionelen zet het JWW soms ook vrijwilligers in. Zij gaan op bezoek bij de gedetineerden of helpen bij bepaalde activiteiten.

Justitieel welzijnswerk buiten de gevangenis

En JWW (Justitieel Welzijnswerk) is ook buiten de gevangenis actief. Familieleden en vrienden kunnen bij de dienst JWW terecht voor informatie, advies en psychosociale ondersteuning. Een detentie brengt immers ook voor hen vaak vragen of problemen met zich mee. In de meeste gevangenissen worden ook de speciale kinderbezoeken door JWW ondersteund.

 

Neil Paterson

neil.paterson@steunpunt.be

Thema's

Alle thema's