Man doet evenwichtsoefening
Integrale Jeugdhulp
Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot een erg intensieve, ingrijpende en niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Bijzondere jeugdzorg
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​​​​​​​​​​​​​​De integrale jeugdhulp wordt in belangrijke mate georganiseerd door zeven verschillende sectoren:  Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg (worden ondergebracht bij Jongerenwelzijn) en het Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap. Het decreet van Integrale Jeugdhulp van 2013 structureert de jeugdhulp.

De jeugdhulp in Vlaanderen bestaat zowel uit rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) als uit niet rechtstreeks ​ t​oegankelijke jeugdhulp (NRTJ). Omdat de hulp varieert van weinig ingrijpende hulp ​tot intensieve hulp, richtte Integrale Jeugdhulp de intersectorale toegangspoort (ITP) op. De toegangspoort bestaat uit een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie. Zij wijzen door naar de niet rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp. Vóór de poort kan iedereen zijn vraag stellen aan de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 

 

Het decreet integrale jeugdhulp vertrekt niet van de veronderstelling dat professionele, gespecialiseerde hulpverleners altijd klaar staan met oplossingen. Integendeel. Het decreet zet de jongere centraal in de hulpverlening. Jongeren die hulp zoeken - en ook hun ouders - weten immers vaak zeer goed wat het probleem is. Ze beseffen waar ze aan toe zijn en ook wat mogelijke oplossingen zijn. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij eerst de eigen mogelijkheden van de jongere en zijn gezin aanspreken en versterken. Hulpverlening die vertrekt van de kracht van jongeren en hun omgeving, zoekt altijd naar door henzelf gedragen oplossingen.

Het decreet stimuleert dan ook de participatie van minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken aan de hulpverlening. Samen met het decreet rechtspositie van de minderjarige is het een sterke hefboom om participatief te werken op alle niveaus.

Logo Steunpunt Jeugdhulp
Annemie Van Looveren
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws