Geef de pagina een naam (=titel van pagina) en selecteer het type pagina dat je wilt aanmaken.

Artikel = informatieve content, bijvoorbeeld zelfgeschreven webteksten, online artikels
Kenniskring = basisinformatie over kenniskring; wordt getoond in “Overzicht kenniskringen”
Publicatie = boeken, dossiers, (onderzoeks-)rapporten, artikels die gepubliceerd zijn in tijdschriften
Tool = content met directe gebruikswaarde voor de sitebezoeker, bijvoorbeeld methodieken, werkboeken, brochures, invulbladen, toolkits, tips, instrumenten…
Gaat het om een methodiek die gepubliceerd is in boekvorm? Kies dan “Tool”.

Onder “Alle documenten” vind je de pagina’s die je eerder hebt aangemaakt.

De volgende tekens kan je niet gebruiken: " # % & * : <> ? \ / { } ~ |
Leestekens zoals “?” en “:” kan je direct in het paginasjabloon nog wél invoegen.

Voor titels van publicaties: vul zowel hoofdtitel als ondertitel in.
Is de titel te lang? Kort de titel in. Zorg ervoor dat de sitebezoeker nog altijd uit de titel kan afleiden wat het onderwerp is van de publicatie.

Voor activiteiten: zorg ervoor dat de sitebezoeker uit de titel kan afleiden waar de activiteit over gaat.

Voor vacatures: geef de naam van de vacature in.

Naam
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.

Thema's

Alle thema's