Cover Ik herken je niet meer. Informatie en adviezen voor een samen-leven na een niet-aangeboren hersenletsel
Ik herken je niet meer. Informatie en adviezen voor een samen-leven na een niet-aangeboren hersenletsel
NAH verandert heel veel in het leven van de betrokken persoon en zijn naaste omgeving.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Niet-aangeboren Hersenletsel
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

In de maanden en jaren na het voorval probeert men zoveel mogelijk het normale levensritme te hervatten, maar hoe langer hoe meer openbaart zich de daadwerkelijke omvang van de emotionele en cognitieve beperkingen en gedragsveranderingen.

Daarom stelde Christophe Lafosse, als neuropsycholoog verbonden aan het Revalidatiecentrum Hof ter Schelde in Antwerpen, en gastprofessor aan de KULeuven, de VUB, de UA en de Lessius Hogeschool samen met een aantal collega's uit onder meer Hof ter Schelde, Revalidatiecentrum Pulderbos en UZGent  en in samenwerking met SEN de voorlichtingsmap Ik herken je niet meer samen.

Deze map bevat vooral informatie over de gevolgen van NAH en hoe er concreet mee om te gaan. De nadruk ligt daarbij iets meer op de minder zichtbare gevolgen van NAH, omdat precies die gevolgen op lange termijn tot de hardnekkigste problemen in het dagelijks leven leiden.

Deze voorlichtingsmap is geschreven om al wie (professioneel of niet) mensen met NAH verzorgt, begeleidt en ondersteunt de noodzakelijke kennis aan te reiken. De auteur richt zich daarbij voornamelijk op twee doelgroepen, die actief betrokken zijn in de zorgfasen na een hersenletsel:

  • het multidisciplinaire team van hulpverleners

  • de naaste omgeving van de persoon met NAH.

De map is zodanig samengesteld dat de lezer gemakkelijk informatie kan terugvinden over het probleemgebied waarmee hij wordt geconfronteerd. Voor mensen uit de naaste omgeving van de persoon met NAH is dat echter niet altijd zo evident. De probleemgebieden zijn voor de getroffene en zijn omgeving immers niet altijd direct zichtbaar. Daarom is het voor gebruikers aangewezen dat een hulpverlener samen met de betrokkenen overloopt welke delen van de map best worden doorgenomen.

Er zijn geen gedrukte versies meer beschikbaar van deze map. U kan ze hier wel raadplegen en downloaden. 

Auteur(s)

Christophe Lafosse ; Engelien Lannoo ; Greet Vanmechelen e.a.

Uitgeverij

SIG vzw

Jaar

2006

Thema's

Alle thema's