Reddingsboei in het water
2/11/2018
Hulpverlener in nood
​Ben jij arts, psycholoog, therapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundige, …, met andere woorden een hulpverlener? Zie jij het af en toe niet meer zitten? Zijn er momenten waarop ook jij het soms niet meer weet?
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Suïcidepreventie
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
ondersteuning bij werk

Reddingboei in het water

Het uitvoeren van een hulpverlenersfunctie houdt ook specifieke risicofactoren in voor het ontwikkelen van psychologische problemen en/of voor suïcidaliteit. Hulpverlener zijn, brengt hoge werkeisen met zich mee. Werkeisen die voortdurende fysieke en/of mentale inspanning vereisen en tot stressreacties en ongezond gedrag kunnen leiden. Wanneer de werkeisen teveel doorwegen, kan dit burn-out, depressie en/of suïcidaliteit tot gevolg hebben.

Zelfmoord 1813.be verzamelde alle info rond 'Hulpverlener in nood' op 1 plek.

Ook tips om preventief aan de slag te gaan!

Er kan ook preventief aan de slag gegaan worden. Suïcidepreventie bij hulpverleners is immers niet enkel in het belang van het welzijn van de individuele hulpverlener, maar ook voor de zorgkwaliteit die deze hulpverlener biedt. Mogelijke preventiestrategieën kunnen onderstaande zaken inhouden:

  • Mentaliteitswijziging: Doorbreken van het taboe op geestelijke gezondheidsproblemen bij hulpverleners aan de hand van samenwerking en intervisie. De ‘onkwetsbare’ hulpverlener moet een ‘menselijke’ hulpverlener worden.

  • Verbeteren van kennis over zelfzorg en aanbieden van laagdrempelige hulpverlening die zowel oog heeft voor de bijzondere kenmerken van de hulpverlener als patiënt en het ten volle patiënt/cliënt kunnen zijn als hulpverlener.

  • Meer aandacht geven aan psychische problematieken en aan de werkstressdruk tijdens de studies en stages.

  • Opvangplatformen creëren, voor artsen bijvoorbeeld arts in nood, maar ook belangrijk bij andere hulpverlenende beroepsgroepen.

Thema's

Alle thema's