Het Verdrag van Istanbul print
'Een uniek en belangrijk internationaal Verdrag van de Raad van Europa bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het Verdrag is een internationale erkenning van de noodzaak om dit geweld tegen te gaan. ' (Movisie)

​Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, werd op 11 mei 2011 door de Raad van Europa in Istanbul ondertekend.  Vandaar de naam  'Verdrag van Istanbul'.  De Conventie (= Verdrag) van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld trad in werking op 1 juli 2016, na de ratificering op 14 maart 2016 door België.

conv-istanb-en.jpg

"Het Verdrag vraagt dat elke Europese lidstaat maatregelen ontwikkelt ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Het biedt de Europese staten een instrument om hen te helpen om maatregelen te nemen in vier grote domeinen: de preventie van geweld, de bescherming van slachtoffers, de vervolging van daders en de ontwikkeling van geïntegreerde, globale en gecoördineerde beleidsmaatregelen.

Wat het overheidsbeleid betreft worden de lidstaten verzocht om een heel gamma aan diensten in te voeren die van vitaal belang zijn voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, zoals opvanghuizen, dag en nacht beschikbare telefonische hulplijnen, medische en juridische bijstand,enz. Zo krijgen ze medische hulp en concrete begeleiding aangeboden, maar ook hulp en ondersteuning bij de gerechtelijke aanpak van de dader". (Raad van Europa

De toepassing van het verdrag zal opgevolgd worden door de 'group of experts on action against violence against women and domestic violence' (GREVIO).  Zij gebruiken daartoe een vragenlijst die de geïnspecteerde landen moeten invullen.  NGO's worden uitgenodigd om ook de vragenlijst in te vullen, zo dat de GREVIO een zo juist mogelijk beeld krijgt van de situatie in het geïnspecteerde land.  De eerste landen die inspectie kregen waren Oostenrijk en Monaco.  België is in 2019 aan de beurt!

> lees hier de tekst van het Verdrag van Istanbul in het Nederlands

> website Raad van Europa

> de Women Against Violence Europe Network (WAVE) factsheet

> Grevio vragenlijst en NGO rapport Oostenrijk

> Intact-rapport over de toepassing van het Verdrag op situaties van vrouwelijke genitale verminking, of asiel & migratie in het algemeen

> Kruispunt migratie-integratie pagina

> De situatie in Nederland toegelicht door Movisie

> artikel 'Vooruitgang in het bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld dankzij het Verdrag van de Raad van Europa' door Vicky De Souter in het Handboek Familiaal Geweld, aflevering 16

> brochure Raad van Europa over het verdrag (Safe from fear, safe from violence)

> brochure Raad van Europa over de twaalf stappen om met het Verdrag in orde te zijn (in het Engels)

> brochure Raad van Europa over migrantenvrouwen en partnergeweld (in het Engels)

> brochure Raad van Europa over kinderrechten (in het Engels)

> brochure Raad van Europa over eergerelateerd geweld (in het Engels)

LinkedIn Twitter Facebook Googleplus

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo