Handicap en gezond budget
De diverse groep van mensen met een (vermoeden van) een handicap heeft een verhoogd risico om problematisch schulden te maken.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Verstandelijke beperking; Nieuw ondersteuningsbeleid voor mensen met een handicap; Autisme
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Handicap: verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met gedrags- en emotionele stoornissen,  autisme, niet-aangeboren hersenletsels

Wat maakt omgaan met geld moeilijk voor mensen met een handicap?

Een verstandelijke handicap geeft naast een moeilijk aanpassingsvermogen ook problemen met het intellectueel functioneren zoals concentratie, geheugen, rekenen, begrijpen, op lange termijn denken en abstract redeneren. Deze vaardigheden zijn onmisbaar om te kunnen omgaan met geld. Iemand met een verstandelijke handicap overziet ook vaak de eigen problemen niet.

Door de recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals regie in eigen handen en vermaatschappelijking van de zorg, verwachten we van mensen met een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking meer dan vroeger dat zij zelfstandig functioneren in de  samenleving. 

Onze samenleving wordt bovendien complexer, bijvoorbeeld door de digitalisering, waardoor mensen met een verstandelijke beperking minder aansluiting vinden. Formulieren, brieven en voorwaarden zijn vaak te ingewikkeld om goed te kunnen begrijpen.

Mensen lopen daarnaast verloren in de complexe wereld van de hulpverlening waar ieder zijn eigen regels, werkwijze en vakjargon heeft. Tot slot vergroot de druk op de hulpverlening waardoor er te weinig tijd is voor de intensieve, langdurige begeleiding die juist noodzakelijk blijkt in de preventie van schuldproblemen bij mensen met een verstandelijke handicap.

Het belang van een gezond financieel leven

Financiële gezondheid heeft raakvlakken met alle andere levensdomeinen zoals sociaal netwerk, wonen, werken, onderwijs, lichamelijke en geestelijke gezondheid, ....Gebrek eraan heeft gevolgen voor het psychisch welbevinden. 

Schulden staan zelden op zichzelf maar maken deel uit van bredere problematiek: Door de spanning en stress van financiële problemen, ontstaan ook problemen op bijvoorbeeld het werk of in relaties.

Aangepaste ondersteuning

Hulpverleners die mensen met een beperking ondersteunen staan voor de uitdaging om mensen met een (vermoeden van) verstandelijke handicap rond dit thema aangepast te ondersteunen.

Wie mensen begeleidt rond het thema financieën, moet mensen met een licht verstandelijke beperking herkennen zodat hij of zij ondersteuning op maat kan geven.

Bij wie mensen met een handicap begeleidt blijkt vaak een tekort aan kennis of een handelingsverlegenheid rond financiële ondersteuning. Begeleiders vragen zich af hoe ze het het financiële plaatje bespreekbaar kunnen maken zonder het vertrouwelijk​e contact met hun cliënt te verliezen. Een langdurige vertrouwensband opbouwen blijkt namelijk essentieel in de preventie of het groter worden van schuldproblemen.

Samenwerking en uitwisseling van expertise tussen de sectoren van de schuldhulpverlening en van wie personen met een handicap begeleidt, is noodzakelijk om mensen met een handicap op maat te begeleiden rond hun financieën en (meer) schuldproblemen te voorkomen.

Elina Van Win
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's