icoon publicatie
Globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019
Eind 2016 besliste de Vlaamse regering over een actieplan tegen thuisloosheid. De aanpak is geënt op de vijf strategische doelstellingen geformuleerd door FEANTSA, de Europese federatie van  organisaties die werken met thuislozen.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Thuisloosheid
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Deze doelstellingen zijn:

  • Niemand mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie.

  • Niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstromingsmogelijkheden naar wonen.

  • Niemand mag uit een instelling ontslagen worden (ziekenhuis, psychiatrie, gevangenis, jeugdinstelling, enz.) zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie.

  • Niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings- en herhuisvestingsmogelijkheden.

  • Niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgangssituatie naar zelfstandigheid.

De acties in het Vlaamse plan zijn geformuleerd rond vier strategische doelstellingen:

  • de preventie van  uithuiszetting

  • het vermijden van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

  • de aanpak van chronische dak- en thuisloosheid

  • een geïntegreerd beleid m.b.t. dak- en thuisloosheid.

De verantwoordelijkheid voor de opvolging en uitvoering van de acties behoort tot de respectievelijke bevoegdheden van minister Homans en minister Vandeurzen.

Auteur(s)

Vlaamse Regering

Uitgeverij

Vlaamse regering

Jaar

2017

Thema's

Alle thema's