Gezond leven
Gezondheid slaat niet enkel op een fysieke toestand, maar evengoed op een mentale en sociale status waarin een individu zich bevindt.  In het werken aan gezondheid wordt rekening gehouden met deze drie dimensies.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

In het welzijnsveld komen we vaak kwetsbare mensen tegen met hulpvragen op verschillende vlakken. Naast financiële, huisvestings-, psychische en nog andere problemen, hebben zij vaak ook een minder goede gezondheid dan anderen. De kansen op een goede gezondheid  hangen namelijk samen met de verschillende posities op de sociale ladder. Socio-economische ongelijkheden bepalen mee de gezondheidsverschillen, ziekte en sterfte. 

Onze gezondheid is grotendeels het resultaat van verschillende factoren die elkaar ook beïnvloeden:  

  • sociale en fysieke leefomstandigheden (zoals inkomen, opleiding, woon- en werkkwaliteit of het beschikbare aanbod gezonde voeding) 

  • onze levensstijl (zoals wel of niet dagelijks roken, wel of niet gesuikerde frisdrank drinken) inclusief preventiegedrag zoals het gebruik van anticonceptie of deelname aan kankerscreening 

  • toegang tot curatieve en preventieve zorg  

Meer informatie vind je op www.gezondleven.be.

Hoe de kansen op een goede gezondheid voor kwetsbare doelgroepen vergroten?

Naast een toegankelijke zorg-, hulp- en dienstverlening, is er ook preventief heel wat werk aan de winkel. Ook welzijnsorganisaties en diensten kunnen hiertoe hun steentje bijdragen. Zo heb je vanuit je welzijnsorganisatie impact op heel wat sociale en fysieke omgevingsfactoren: worden er gezonde maaltijden aangeboden? Hebben cliënten de ruimte om te bewegen als ze dat willen? Wordt het goede voorbeeld gegeven door personeel? Weet je naar waar door te verwijzen als cliënten willen stoppen met roken? Daarvoor zet je best een gezondheidsbeleid op.

Vlaams Instituut Gezond Leven
Vlaams Instituut Gezond Leven
 

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's