Cover Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld
Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld
In België werden reeds twee studies uitgevoerd naar de prevalentie van geweld tegen vrouwen (en mannen). De eerste studie uit 1988 analyseerde het voorkomen van geweld bij vrouwen. In het tweede onderzoek in 1998 werd dit uitgebreid naar mannen.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Slachtoffers
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
familiaal geweld

Om die reden wilde het Instituut, tien jaar later, een nieuwe grootschalige studie laten uitvoeren over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld. De doelstelling ervan is niet alleen om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen, de vormen en de ernst van gendergerelateerd psychologisch, fysiek en seksueel geweld, maar ook in de risico- en beschermingsfactoren die daaraan zijn verbonden.

In deze publicatie wil het Instituut de nieuwe cijfergegevens ter beschikking stellen om op die manier de problematiek nauwkeuriger en meer diepgaand te begrijpen, en om het beleid dat op de verschillende machtsniveaus wordt gevoerd te verbeteren.

De onderzoeksopdracht werd toegekend aan het Centre Liégeois d'Etude de l'Opinion (CLEO) van de Universiteit Luik en de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent. Het onderzoek liep van september 2008 tot december 2009.

Auteur(s)

Jérôme Pieters, Patrick Italiano, Anne-Marie Offermans, Sabine Hellemans

Uitgeverij

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Jaar

2010

Thema's

Alle thema's