Handen rond tralies
Detentie
Detentie is een vrijheidsberovende straf die een persoon dient te ondergaan in de gevangenis. Wat detentie met je doet is echter veel meer dan enkel je vrijheid ontnemen.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Gedetineerden en geïnterneerden met een beperking
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​De beperkingen, frustraties, zorgen, stress, de krassen op je ziel,… maken de straf tot meer dan wat de wetgever beoogt.

Enkele cijfers

België telt 34 gevangenissen, waarvan 16 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 2 in Brussel. In juni 2016 waren in totaal 10, 416 gedetineerden opgesloten in de Belgische gevangenissen. Terwijl overbevolking nog een probleem in sommige gevangenissen blijft, is het aantal gedetineerden met ongeveer 13% gedaald sinds 2013. Deze daling heeft voornamelijk te maken met het toenemende gebruik van elektronisch toezicht.

Realiteit achter de cijfers

Het profiel van de gedetineerden wijkt klaar en duidelijk af van dat van de Belgische bevolking. Gedetineerden zijn voornamelijk jonge, laaggeschoolde mannen met een hoge werkloosheidsgraad en weinig sociale banden. De meeste gedetineerden komen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen met complexe problemen.

Een strafrechtelijk optreden brengt vaak ‘oude’ welzijnsproblemen aan het licht en blijkt deze vaak te versterken. Het is ook belangrijk te weten dat delinquent gedrag vaak veroorzaakt is door welzijnsproblemen ten gevolge van het ontbreken, verbreken of tekortschieten van persoonlijke en maatschappelijke verbindingen.

Wat detentie met je doet is veel meer dan enkel je vrijheid ontnemen. De beperkingen, frustraties, zorgen, stress, de krassen op je ziel,… maken de straf tot meer dan wat de wetgever beoogt. Daardoor ontbreekt het veel gedetineerden aan initiatief om hun eigen toekomst uit te bouwen. Vrijheidsberoving is dan ook een zeer ingrijpende en schokkende gebeurtenis die verregaande gevolgen heeft voor de gedetineerde en zijn familie. De vrijheidsberoving beperkt ook hun deelname aan het maatschappelijke leven.

Ondersteuningsaanbod

Om deze problemen aan te pakken organiseert de Vlaamse Gemeenschap hulp- en dienstverlening binnen de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Deze is er enerzijds op gericht de schadelijke effecten van de vrijheidsberoving zoveel mogelijk te beperken en anderzijds de aansluiting met het maatschappelijke leven te stimuleren. Het is immers de bedoeling dat elke gedetineerde uiteindelijk zijn plaats in de samenleving opnieuw inneemt.

Neil Paterson
Neil Paterson
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws

Thema's

Alle thema's