De Intersectorale toegangspoort (ITP)
​Op 1 maart 2014 werd de intersectorale toegangspoort (ITP) en de hervorming van het jeugdhulplandschap die ermee gepaard gaat, een feit.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Integrale Jeugdhulp; Bijzondere jeugdzorg
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
Intersectorale Toegangspoort

De intersectorale toegangspoort beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De toegangspoort wordt provinciaal georganiseerd en bestaat uit twee onafhankelijk werkende teams: een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie.

Indicatiestelling

De indicatiestelling bepaalt welke hulp het meest aangewezen is voor een welbepaalde hulpvraag. Het team indicatiestelling screent alle aanvragen. Het gaat na of de omschrijving van de hulpvraag voldoende duidelijk is en of de aangeleverde diagnostiek en het eventuele voorstel van indicatiestelling van goede kwaliteit zijn. Elk dossier krijgt een dossierverantwoordelijke toegewezen.

Jeugdhulpregie

Ook bij jeugdhulpregie wordt elk dossier beheerd door een dossierbeheerder: de jeugdhulpregisseur. Het team krijgt de aanvragen elektronisch aangeleverd door het team indicatiestelling. Het team ontvangt ook de dossiers die zijn voorbereid door de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp. Daarbij blijft de jeugdrechter degene die beslist over de op te leggen maatregel.

De jeugdhulpregisseur toetst de indicatiestelling eerst af aan de opgelegde kwaliteitseisen. Vervolgens stelt hij één of meer concrete hulpverleningsmodules voor en gaat hij na of het hulpaanbod meteen kan worden uitgevoerd.

Meer info​​​

Op de website van agentschap Jongerenwelzijn vind je meer infor​matie over de werking en de bereikbaarheid van de toegangspoort.

Annemie Van Looveren

annemie.vanlooveren@samvzw.be

Thema's

Alle thema's