Cover jaarboek De verhuizing van de verzorgingsstaat
De verhuizing van de verzorgingsstaat
Hoe overheid nabij komt.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Sociaal netwerk versterken
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
vermaatschappelijking

​Sinds 2015 is in Nederland een deel van verzorgingsstaat verhuisd naar de gemeenten. Nederlandse beleidsmakers gaan er vanuit dat gemeenten dichter bij hulpbehoevende mensen kunnen komen. Gemeenten zouden beter weten aan wat voor langdurige zorg of jeugdzorg mensen behoefte hebben, of hoe ze willen ‘participeren’. Burgers zouden ook meer gaan zorgen voor mensen in hun nabijheid. Maatwerk, zelfredzaamheid, vertrouwdheid - dat waren een paar van de grote beloften van de nieuwe nabijheid.

Hoe pakt dat uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen zelfredzamer te laten worden? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar. Ze doen in dit boek onver­bloemd verslag. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten.

De verhuizing van de verzorgingsstaat verschijnt als jaarboek bij het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Auteur(s)

Femmianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Loes Verplanke

Uitgeverij

van Gennep Amsterdam

Jaar

2018

Thema's

Alle thema's