De kern van het beroepsgeheim is vertrouwen
Wat betekent beroepsgeheim voor jou als jeugdhulpverlener? Hoe krijg je er greep op? 'De kern van het beroepsgeheim is vertrouwen' is een richtsnoer met zes basisprincipes uit de hulpverlening.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Beroepsgeheim en -ethiek
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

Als jeugdhulpverlener krijg je steeds vaker vragen om informatie uit te wisselen, vanuit verschillende hoeken. Er beweegt bovendien veel op het vlak van beroepsgeheim. De uitzonderingen stapelen zich op. Hoe vind je nog houvast? Hoe neem je beslissingen over informatie-uitwisseling?

Met de onderstaande zes basisprincipes uit de hulpverlening kom je al ver. Ze helpen je ook om je beslissing – om al dan niet je beroepsgeheim te doorbreken – toe te lichten bij je gesprekspartners. Of om je positie aan de gesprekstafel duiden.

Voor een grondiger toelichting van de principes download je de uitgebreidere tekst 'De kern van het beroepsgeheim is het vertrouwen'.

Zesmaal houvast: de kern van beroepsgeheim is vertrouwen

 1. Zet de vertrouwensrelatie met je cliënt centraal.
  Precies om de vertrouwensrelatie zo goed mogelijk te realiseren, ben je gebonden aan het beroepsgeheim.
  Bovendien zorgt je beroepsgeheim ervoor dat mensen 'durven' een beroep te doen op jou.

 2. Wees transparant voor je cliënt
  Betrek je cliënt bij een informatie-uitwisseling en informeer hem erover. Bespreek ook je eventuele beslissing om juist geen informatie door te geven.

 3. Wees je bewust van je eigen opdracht en positie, en die van je gesprekspartner
  Maak je rol en positie als hulpverlener duidelijk en leer elkaar kennen. Die kennis is belangrijk om af te wegen of je informatie kunt uitwisselen.

 4. Ga na wat de gevolgen zijn van informatie-uitwisseling
  Zorg dat je zicht hebt op de gevolgen voordat je gaat uitwisselen. Zo kan je de implicaties duidelijk kaderen naar je cliënt.

 5. Je staat er niet alleen voor
  Aarzel niet om het vangnet van collega's en experten te gebruiken voor moeilijke beslissingen.

 6. Informatie delen is zelden verplicht. Jij wikt, weegt en beslist.
  Het juridisch kader geeft vaak de mogelijkheid maar zelden de plicht om informatie te delen. Het is aan jou als hulpverlener om zorgvuldig de afweging te maken.

Meer lezen over de zes principes? Download de basistekst 'De kern van het beroepsgeheim is vertrouwen'

Geheugensteuntje nodig? Download de postkaart

Juridisch kader

Wil je je daarnaast meer verdiepen in het juridisch kader inzake beroepsgeheim en hulpverlenen? Steunpunt WVG liet onlangs vijf wegwijzers ontwikkelen door het Instituut voor Sociaal Recht van de KULeuven:

1.   Beroepen in de grijze zone

Hoe bepaal je wie onderworpen is aan het beroepsgeheim? Met stappenplan

2.   Beroepsgeheim en discretieplicht

Hoe bepaal je wie onderworpen is aan een discretieplicht? Voor welke informatie geldt

een discretieplicht?

3.   Samenwerking in de hulpverlening    

Kunnen hulpverleners onderling informatie uitwisselen? Een overzicht van de

uitzonderingsgronden en knelpunten.

4.   Meldrechten en meldplichten

Wanneer kan, mag of moet een hulpverlener melden aan politie of justitie?

5.   Casusoverleg

Politie, justitie en hulpverlening kunnen samen overleggen. Wat houdt het casusoverleg precies in? Wie kan deelnemen en hoe organiseer je het?

Lees meer over de juridische Wegwijzers beroepsgeheim van het Instituut voor Sociaal Recht

Helpdesks beroepsgeheim

Zit je hierna nog met vragen over je beroepsgeheim?

Dan kan je als jeugdhulpverlener hier terecht:

Logo's meewerkende organisaties

Babyhandje met bloempje rust in hand volwassene

SAM, steunpunt Mens en Samenleving - 'tZitemzo - CLB GO! - Vrij CLB Netwerk

 

Thema's

Alle thema's