De kern van het beroepsgeheim is vertrouwen
Als jeugdhulpverlener word je vandaag meer en meer geconfronteerd met vragen naar informatie-uitwisseling van heel diverse actoren.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Beroepsgeheim en -ethiek
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
 

​Doordat er momenteel veel beweegt op vlak van het beroepsgeheim, en doordat de uitzonderingen zich opstapelen, is het belangrijk als hulpverlener houvast te zoeken in de basisprincipes van hulpverlenen. We gaan niet in op het juridisch kader van beroepsgeheim, maar gaan terug naar het belang ervan voor de hulpverlening.

  1. Vertrouwensrelatie

  2. Transparant werken

  3. Eigen opdracht en positie

  4. Gevolgen van informatie-uitwisseling

  5. Je staat er niet alleen voor

  6. Zelden een verplichting. De hulpverlener beslist

De basistekst die je hieronder vindt, kan je ondersteuning bieden bij elke informatie-uitwisseling en kan gebruikt worden als vertrekpunt om een toelichting te geven aan mogelijke gesprekspartners over je beslissing om al dan niet je beroeps- geheim te doorbreken, en over je positie aan de gesprekstafel.

Vanaf februari 2019 kan je hier meer informatie vinden over elk punt uit deze basistekst !
Logo's meewerkende organisaties

Babyhandje met bloempje rust in hand volwassene

SAM, steunpunt Mens en Samenleving - 'tZitemzo - CLB GO! - Vrij CLB Netwerk

 

Thema's

Alle thema's