Cursus begeleid wonen voor thuislozen

Organisator

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
LinkedIn Twitter Facebook GooglePlus

Datum

15/05/2017

Locatie

PRH
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen

Prijs

Inschrijving

Korte samenvatting

Banner Cursus begeleid wonen voor thuislozen.jpg

Wat is het opzet?

Sommige mensen hebben het moeilijk om zelfstandig te wonen. Zij hebben behoefte aan begeleiding. In deze vorming leer je hoe zo'n begeleiding er moet uitzien en wat hulpverleners in het begeleid wonen kunnen of moeten doen. Tijdens de cursus doorlopen we de verschillende fases van het begeleidingsproces a.d.h.v. praktijkvoorbeelden. We volgen daarbij de methodiek van de 'critical-time-intervention'. Deze methodiek is specifiek bedoeld om mensen te begeleiden die de overgang doorlopen van een instelling naar meer zelfstandig wonen.

Voor wie?

Voor hulpverleners die beginnen te werken in één van de begeleid woonvormen: begeleid wonen, begeleid zelfstandig wonen, zorgwonen en housing first initiatieven. De cursus is niet bedoeld voor preventieve woonbegeleiders, daarvoor bestaat een afzonderlijke cursus.

Programma

  • Waarom woongerichte oplossingen inzetten?

  • Kennismaking met de verschillende werkvormen.

  • Beleid en praktijk : van het herankeringsmodel naar het burgerschapsmodel.

  • Wat is housing-first en hoe werkt het ?

  • De methodiek van critical-time-intervention (cti).

  • Inoefenen van cti aan de hand van cliëntsituaties.

Partners kennisplein.be

Sen Logo saw Logo SJH logo Mentalis Logo

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid

vlaanderen Logo

Like ons op

Facebook Logo