Consulenten

​Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra en Sociale diensten jeugdrechtbank (OSD), legt een werfreserve aan van consulenten voor de Ondersteuningscentra jeugdzorg en de Sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening.

Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
 
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

Profiel

​Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

Je hebt een bachelordiploma maatschappelijk assistent of orthopedagogie.

Of

Je hebt een bachelordiploma behaald in de richting of afdeling psychologie, orthopedagogie, criminologie, sociale wetenschappen, sociale readaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen

Of

Je hebt een masterdiploma behaald in één van de volgende richtingen: orthopedagogie of pedagogische wetenschappen, psychologie, sociale wetenschappen, sociologie, agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen of criminologische wetenschappen.

In het selectiereglement in bijlage kan je meer informatie lezen over het gezochte profiel en de mogelijkheden om deel te nemen via de interne arbeidsmarkt of externe mobiliteit.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@kb.vlaanderen.be en tel 0491 92 86 06 of Eva De Troyer, Eva.detroyer@kb.vlaanderen.be en tel 0492/38.01.97).

Taakbeschrijving

Je onderzoekt problematische opvoedings- en leefsituaties, je diagnosticeert en werkt adviezen of concrete hulpverlening uit, je neemt deel aan teambesprekingen en stuurt bij waar nodig. Je hebt een gevarieerd takenpakket waarbij je samenwerkt met verschillende partijen zoals minderjarigen, ouders, partners in hulpverlening, jeugdhulpaanbod, jeugdrechters, parketmagistraten, psychiaters, … Je beschikt over een hoog inlevingsvermogen en legt vlot contacten met anderen. Als hulpverlener werk je vanuit de oplossingsgerichte benadering en toepassing van Signs of Safety  (SOS). Je hebt als consulent OSD heel wat autonomie bij het inplannen van jouw dagen en bent veel op de baan. Kortom, als consulent OSD werk je met en voor jongeren.  

Aanvullende info

​Lijkt deze vacature jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan nu!

Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Plaats tewerkstelling

Vlaanderen

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111.
  Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.

 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.

 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten.  In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.

 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Solliciteren

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 16 juli 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:

 • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be . Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.

 • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt  

 • je je kandidatuur uiterlijk op 16 juli 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, 0492 15 18 43.

Logo Vlaamse overheid

Organisatie

Vlaamse overheid

Locatie

Andere

Contracttype

Onbepaalde duur

Regime

Voltijds

Thema's

Alle thema's