Cover Brochurereeks NAH
Brochurereeks NAH
Samen met verschillende partners op het terrein (coördinatiepunt NAH - Antwerpen, Revalidatiecentrum Pulderbos, Revalidatiecentrum Buggenhout, Brabantse Thuisbegeleidingsdienst, UCBO) ontwikkelden we een brochurereeks over NAH en de gevolgen daarvan.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Niet-aangeboren Hersenletsel
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein
ondersteuning op school; ondersteuning bij werk

In elke brochure (er zijn er vijf) focussen we op een specifieke fase:

 1. ​acute fase (brochure gericht naar sociale diensten ziekenhuizen)
 2. revalidatiefase (brochure gericht naar revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen)
 3. reïntegratiefase:
  • terug naar huis (brochure gericht naar thuiszorgdiensten, mutualiteiten, maatschappelijk werk, huisartsen en andere eerstelijnswerkers)
  • terug naar school (brochure gericht naar CLB en onderwijs)
  • terug aan het werk (brochure gericht naar werkwinkels, werkgevers)

Deze brochures werden in 2015 geactualiseerd. U kan deze gratis downloaden (klik op de foto van cover van gewenste brochure). Online lezen kan met de andere link.

Brochures 1 (Een NAH, wat nu?) en 3 (terug naar school) , zijn terug beschikbaar in gedrukte vorm (geactualiseerde versie) en kunnen besteld worden aan 1€ per stuk + verzendkosten door een mail te sturen naar het secretariaat info@samvzw.be. Dit met de vermelding van aantal stuks, nummer en facturatiegegevens.

De oude versies ( het zijn enkel de contactgegevens die verouderd zijn) van de brochures nr. 2, 4 en 5 kunnen ook nog steeds besteld worden. Ze worden gratis ter beschikking gesteld enkel de verzendingskosten worden aangerekend. Stuur hiervoor een mail naar info@samvzw.be  met vermelding van het aantal exemplaren per nummer dat u wenst, plus de facturatiegegevens. 

Doelstelling

 1. Sensibiliseren en informeren ​van niet-gespecialiseerde hulpverleners rond brede problematiek van NAH
 2. Diensten die personen met NAH en/of hun persoonlijk netwerk in de verschillende fases van de begeleiding bijstaan beschikken ​over een instrument dat:
   • op een gebruiksvriendelijke manier alle noodzakelijke basisinformatie voor gebruikers en niet-gespecialiseerde professionelen bundelt,
   • ze kunnen gebruiken om personen met NAH en hun persoonlijke netwerken te informeren, sensibiliseren...

Partners

Meerdere partners hebben meegewerkt aan de realisatie van deze reeks, o.a. Revalidatiecentrum Pulderbos, UCBO, Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding, Coördinatiecentrum NAH Antwerpen...

Een NAH, wat nu?

Cover Een NAH, wat nu? ​

Lees online

Lees of download in PDF

Als je partner, kind, familielid of iemand uit je vriendenkring plots een hersenletsel oploopt door een ongeval, een bloeding, een infarct, … zit je met heel wat vragen. Deze brochure over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wil daarop een antwoord bieden.

Deze brochure richt zich vooral op de beginfase, als de persoon met NAH nog in het ziekenhuis verblijft of naar een revalidatiecentrum wordt doorverwezen. Aan de hand van een aantal veelgestelde vragen over NAH geven we meer duidelijkheid over de oorzaken ervan, het omgaan met coma, het belang van revalidatie, …

Revalideren na een NAH

Cover Revalideren na een NAH

Lees online

Lees of download in PDF

 Terwijl de eerste brochure vooral bedoeld is voor de beginfase, richt deze brochure zich op de periode daaropvolgend, als de persoon met een NAH voor revalidatie wordt doorverwezen.

NAH betreft een hersenletsel dat plots is ontstaan, bv. door een ongeval, een infarct, een bloeding. Voor een traag evoluerende neurologische aandoening zoals MS (Multiple Sclerose), de ziekte van Huntington of dementie zoals de ziekte van Alzheimer is deze brochure minder geschikt. Hiervoor bestaan specifieke informatiebronnen en organisaties die je achteraan in deze brochure terugvindt.

Terug naar school

Cover Terug naar school 

Lees online

Lees of download in PDF

Wanneer een kind of jongere plots een hersenletsel oploopt, staat de wereld even stil. Ouders, broers, zussen, leerkrachten ... allen zijn hierbij nauw betrokken en zitten met heel wat vragen. Wat zijn de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Wat betekent dit voor mijn kind? Is alles opgelost na ontslag uit het ziekenhuis? Waar kunnen we terecht? Kan mijn kind gewoon terug naar school? Hoe gaan we hiermee om in ons gezin? Moet ik als leerkracht ergens speciaal op letten?

Deze brochure is bedoeld voor de naaste familie van kinderen en jongeren (verder ‘kinderen’ genoemd) met NAH, leerkrachten en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze geeft uitleg over NAH en de mogelijke gevolgen ervan voor deze jonge mensen en hun omgeving. Tot slot wil deze brochure ouders en professionele hulpverleners sensibiliseren om kinderen met NAH ook na de acute fase goed op te volgen. NAH is immers een zeer complexe problematiek met een verscheidenheid aan problemen die hun invloed zullen hebben op langere termijn. Het is belangrijk om weten dat eventuele problemen in de ontwikkeling van deze kinderen in relatie kunnen staan tot het hersenletsel. In de meeste gevallen zal dit de aanpak van en de omgang met deze problemen sterk beïnvloeden en de integratiekansen verhogen.

Terug naar werk
Cover Terug naar werk 

Lees online

Lees of download in PDF

Deze brochure werd geschreven voor een ruim publiek 'op de weg naar werk` van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bedoeling is jullie 'op die weg` een kader te geven, te doen nadenken over de ondersteuning van mensen met NAH en daartoe concrete handvaten te geven. Iedere situatie is anders en het zoeken naar een passende tewerkstelling, al dan niet betaald, blijft een proces. Hou vooral rekening met de specifieke cliënt of werknemer die voor je staat! ​

Terug naar Huis

Cover Terug naar Huis 

Lees online

Lees of download in PDF

Deze brochure focust op de periode waarin de persoon terug naar huis keert, volgend op een ziekenhuis- of revalidatiefase.

Deze brochure belicht allereerst de gevolgen van NAH op verschillende levensdomeinen zoals werk, vrije tijd, gezinsleven, mobiliteit, ... Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden ( met fictieve persoonsnamen). Er worden ook tips aangereikt hoe men ​kan omgaan met deze gevolgen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke situatie van een partner, een ouder, een broer/zus, een zoon/dochter met NAH. Om wegwijs te maken in de thuiszorg, volgt tot slot een overzicht van mogelijke professionele hulpverleners, organisaties en  instanties  waarmee een persoon met NAH in aanraking komt. Er wordt voornamelijk verwezen naar websites omdat er via het internet vaak meer uitgebreide en up-to-date informatie kan gevonden worden. Voor diegene die niet de mogelijkheid  hebben om zelf op het internet te zoeken, is het aangeraden om aan een vriend of kennis hulp te vragen of een hulpverlener in te schakelen. Deze brochure richt zich hoofdzakelijk op de sociale aspecten van NAH. Uiteraard komen ook lichamelijke en neuropsychologische gevolgen ter sprake. Deze gevolgen zijn beknopt weergeven in de brochure nr. 1 'Een NAH, wat nu?`

Deze brochure richt zich in de eerste plaats naar personen me NAH en hun gezinsleden ( partner, ouders, kinderen, broers/zussen) maar is wellicht ook nuttig voor professionele hulpverleners en andere betrokkenen. De aangekaarte aspecten kunnen dienen als wegwijzer en een soort checklist.​​

Auteur(s)

Annie Crombez, Bieke De Roo, Engelien Lannoo, Greet Van Mechelen, Marc Van Weddingen, Nathalie Ansoms

Uitgeverij

SEN vzw

Jaar

2007, geactualiseerd in 2015

Thema's

Alle thema's