Binc
Binc is het uniforme registratiesysteem voor de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand.
Facebook Twitter GooglePlus LinkedIn
Bijzondere jeugdzorg; Integrale Jeugdhulp
verwijder uit Mijn kennisplein
Voeg toe aan Mijn kennisplein

​Vanaf 1 januari 2015 kunnen organisaties gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn registreren in een vernieuwde versie van Binc.
De belangrijkste krachtlijnen van dit registratiesysteem zijn de volgende:

  • Binc is het enige sectorale registratiesysteem dat informatie kan aanleveren over de volledige doelgroep van de bijzondere jeugdbijstand, aangezien het zowel het rechtstreeks toegankelijke als het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod bevat.

  • De kwartaalstaten (het zogenaamde modulair kwartaal) die vroeger als rekenblad werden opgestuurd, zijn volledig geïntegreerd in Binc. Bovendien biedt Binc de mogelijkheid om automatisch de bezettings- en benuttingsgraad te berekenen.

  • In Binc wordt het effectief ingezette hulpaanbod geregistreerd. Het inzetten of uitschakelen van een module verblijf voor een jongere in Binc, heeft impact op de kinderbijslag regeling. De interne systemen van Jongerenwelzijn zijn hieraan aangepast, zodat de Binc-registratie inzake (de-)activering van verblijf automatisch de communicatie tot de kinderbijslagfondsen initieert. Op die manier kan de kinderbijslag steeds correct aan de rechthebbende worden uitgekeerd.

  • Naast de registratie van het hulpaanbod van de jongere, is in Binc een beperkte set van inhoudelijke parameters opgenomen die informatie geven over de jongeren die we bereiken (begin- en eindregistratie). Deze cijfers worden verwerkt in de jaarlijkse Bincrapporten en in het Intersectoraal Jaarverslag.

  • Organisaties hebben de mogelijkheid om op een eenvoudige manier rapporten uit Binc te halen, zoals het eigen jaarverslag en rapporten met sectorgegevens, zodat zij kunnen benchmarken en benchlearnen. Op deze manier kan Binc een belangrijke plaats krijgen binnen het kwaliteitsbeleid van de organisatie.

Bij de ontwikkeling van Binc houden we altijd het gebruiksgemak en de potentiële meerwaarde van de registratie voor de organisaties voor ogen.

 

Koppeling van eigen systemen aan Binc

In 2015 heeft Jongerenwelzijn twee sessies georganiseerd om inlichtingen te geven over de manier waarop de door Jongerenwelzijn erkende voorzieningen gegevens zouden kunnen aanleveren uit de eigen informatiesystemen naar BINC.

In deze brief proberen we een duidelijk beeld te geven over wat tegen wanneer verwacht kan worden aan de kant van BINC en welke stappen er al kunnen ondernomen worden in het kader van de ontwikkeling van het eigen informatiesysteem.

Foto Wederik Demeersman
Wederik De Meersman
SAM, steunpunt Mens en Samenleving
Logo SAM vzw

Gerelateerde activiteiten

Gerelateerd nieuws